Strategisk lansering av IT-tjänster

Strategisk lansering av IT-tjänster

Det är glädjande att flera stora bolag får en bättre förståelse för hur viktigt det är att få medarbetarna att förstå och använda IT-tjänsterna på ett effektivt sätt i sitt dagliga arbete. Allt för ofta lanseras IT-tjänster med mer fokus på tekniken än fokus på att få med sig medarbetarna på tåget genom att inspirera till vilket värde de tillför för medarbetaren, teamet och hela organisationen.

I en presentation på Youtube berättar Volvo Group hur de har tagit tag i utmaningen att få medarbetarna med på ett kreativt och nytänkande sätt att ta till sig nya IT-tjänster. De har skapat en tydlig målbild och en långsiktig plan för hur nya IT-tjänster ska lanseras till medarbetarna. Dessutom har det utfört detta med ett marknadsföringstänk som man ofta inte ser i samband med införande av nya IT-tjänster.

Det är tydligt att allt är förankrat med både verksamhets- och IT-ledningen för att få genomslagskraft. Det finns en fin röd tråd genom hela kampanjen som visualiseras på ett lättillgängligt sätt och som lanseras till alla 65 000 PC-användare. När de sedan har följt upp och analyserat resultatet av lanseringsprojektet, visar det sig att det absolut var värt att lansera på ett strukturerat, kreativt och strategiskt sätt:

  • 85 % tyckte att det var enkelt att förstå fördelarna med de nya IT-tjänsterna
  • 86 % tyckte att kampanjen var trovärdig
  • Nöjdheten med Volvos IT-miljö ökade från 65 % till 81 % med kampanjen
  • Mycket snabbare utrullning av IT-tjänster (från månader till veckor) på grund av bl.a. tydlig kommunikation och tillgänglighet för medarbetarna
  • Tredubblat antalet besökare till en samlat IT-support site som fokusera på självbetjäning vilket leder till stora kostnadsbesparingar för IT-supporten
  • Ökat engagemang från medarbetarna

Volvo Groups filosofi, plan och genomförande ligger väldigt nära UClaritys idéer och metodik, som vi själva har genomfört för stora organisationer inom både offentlig och privat sektor.

UClaritys lanseringspyramid hjälper till att skapa rätt förutsättningar från början till slut för att lyckas att nå hela vägen fram vid lansering av nya kommunikations- och samarbetslösningar. Vi har sett samma effekter från strukturerade lanseringar av IT-tjänster i de organisationer vi har jobbat med och det är främst fokus på medarbetarnyttan samt användningen av beprövade marknadsföringsmetoder som gör att vi och nu även Vovlo Group har lyckats.

Jag hoppas verkligen att snart läsa om flera stora organisationer som investerar i liknande ”lanseringskampanjer” för att få ut den nytta som IT faktisk kan åstadkomma om den används rätt och känns relevant för medarbetarna i deras jobb och vardag.

”Vi är IT-avdelningens reklambyrå”

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365