Stöd vid upphandling av stödsystem till Skype for Business för Varbergs kommun

Stöd vid upphandling av stödsystem till Skype for Business för Varbergs kommun

UClarity har nyligen avslutat ett uppdrag som rådgivare och upphandlingsexperter åt Varbergs kommun. UClaritys roll var att stödja kommunen och driva upphandlingsprojektet från start till mål. Beställare var Anders Boustedt, CIO i Varbergs kommun. 

Som en del i kommunens arbete för att förverkliga en ny modern kommunikationslösning med telefoni baserad på Skype for Business visade det sig tydligt att det fanns ett stort behov av att gå från många leverantörer av stödsystem (Contact Center, Telefonistapplikation, Röstbrevlåda, Hänvisning m.fl.) till färre och mer enhetliga. Detta system ska i det långa loppet stödja kommunens målbild för 2017 med kommungemensam Kundservice för förbättrad dialog med invånare och ökad tillgänglighet internt som externt.

Genom att analysera befintliga leverantörers förmåga att uppfylla funktionskrav, förmåga att leverera och indikativ prisbild, beslutade kommunen att gå vidare och konkurrensutsätta befintlig lösning och leverantör genom upphandling av stödsystem.

Projektet resulterade i att kommunen med hjälp av en tydlig kravspecifikation (ska-, bör- och redogör-krav) samt tydlig sammanställning kunde utvärdera inkomna anbud och med lätthet motivera sitt tilldelningsbeslut för en ny helhetsleverantör. Det innebar att kommunen gick från fyra leverantörer till en övergripande leverantör, med enhetlig användarupplevelse för både handläggare och medarbetare oavsett typ av kommunikation och kanal, samt en driftsäker och stabil miljö.

Behöver du också rådgivning vid upphandling?

Johan arbetar som Senior Consultant, Försäljnings- och Marknadsansvarig på Uclarity där han hjälper företag i Norden som expert inom digitala möten, digital arbetsplats, moderna samarbetslösningar, telefoni och kundmöten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365