Stöd vid upphandling av stödsystem till Skype for Business för Varbergs kommun

Stöd vid upphandling av stödsystem till Skype for Business för Varbergs kommun

UClarity har nyligen avslutat ett uppdrag som rådgivare och upphandlingsexperter åt Varbergs kommun. UClaritys roll var att stödja kommunen och driva upphandlingsprojektet från start till mål. Beställare var Anders Boustedt, CIO i Varbergs kommun. 

Som en del i kommunens arbete för att förverkliga en ny modern kommunikationslösning med telefoni baserad på Skype for Business visade det sig tydligt att det fanns ett stort behov av att gå från många leverantörer av stödsystem (Contact Center, Telefonistapplikation, Röstbrevlåda, Hänvisning m.fl.) till färre och mer enhetliga. Detta system ska i det långa loppet stödja kommunens målbild för 2017 med kommungemensam Kundservice för förbättrad dialog med invånare och ökad tillgänglighet internt som externt.

Genom att analysera befintliga leverantörers förmåga att uppfylla funktionskrav, förmåga att leverera och indikativ prisbild, beslutade kommunen att gå vidare och konkurrensutsätta befintlig lösning och leverantör genom upphandling av stödsystem.

Projektet resulterade i att kommunen med hjälp av en tydlig kravspecifikation (ska-, bör- och redogör-krav) samt tydlig sammanställning kunde utvärdera inkomna anbud och med lätthet motivera sitt tilldelningsbeslut för en ny helhetsleverantör. Det innebar att kommunen gick från fyra leverantörer till en övergripande leverantör, med enhetlig användarupplevelse för både handläggare och medarbetare oavsett typ av kommunikation och kanal, samt en driftsäker och stabil miljö.

Behöver du också rådgivning vid upphandling?

Johan arbetar som Senior Consultant på UClarity där han hjälper företag i Norden med strategi och upphandling inom kommunikations- och samarbetsområdet, samt global utrullning av UC-lösningar.