Avslutat uppdrag: Behovsanalys och kravfångst till bostadsbolag

Avslutat uppdrag: Behovsanalys och kravfångst till bostadsbolag

UClarity har slutfört ett uppdrag för ett kommunalt bostadsbolag i södra Sverige. UClaritys roll var att genomföra behovsanalys och kravfångst inom telefoniområdet gällande nuläge (leverantörer, avtal, funktion och kostnader) samt definiera en målbild för den nya telefonilösningen. 

Organisationen köpte Kommunikation som tjänst (KST) där innevarande avtal gick ut. De behövde upphandla en ny telefonilösning med tillhörande stödsystem samt fasta och mobila operatörstjänster. Målsättningen var att upphandla en mer kostnadseffektiv lösning med funktioner som bättre kunde tillgodose verksamhetens nuvarande och framtida behov.

UClarity ansvarade för framtagning av kravspecifikation och upphandlingsunderlag samt analys av inkommande anbud.

Resultatet blev en ny telefonilösning med tillhörande stödsystem baserad på Kommunikation som tjänst (KST) med utökad funktionalitet som bättre tillgodoser verksamhetens nuvarande och framtida kommunikationsbeteende. Samtidigt reducerades kostnaden med drygt 50%.

Mer information

Kontakta Marianna Settergren Gallipoli för mer information om uppdraget, via e-post marianna.gallipoli@uclarity.com eller på telefonnummer 0729 694 919.