Avslutat uppdrag: Behovsanalys och kravfångst till bostadsbolag

Avslutat uppdrag: Behovsanalys och kravfångst till bostadsbolag

UClarity har slutfört ett uppdrag för ett kommunalt bostadsbolag i södra Sverige. UClaritys roll var att genomföra behovsanalys och kravfångst inom telefoniområdet gällande nuläge (leverantörer, avtal, funktion och kostnader) samt definiera en målbild för den nya telefonilösningen. 

Organisationen köpte Kommunikation som tjänst (KST) där innevarande avtal gick ut. De behövde upphandla en ny telefonilösning med tillhörande stödsystem samt fasta och mobila operatörstjänster. Målsättningen var att upphandla en mer kostnadseffektiv lösning med funktioner som bättre kunde tillgodose verksamhetens nuvarande och framtida behov.

UClarity ansvarade för framtagning av kravspecifikation och upphandlingsunderlag samt analys av inkommande anbud.

Resultatet blev en ny telefonilösning med tillhörande stödsystem baserad på Kommunikation som tjänst (KST) med utökad funktionalitet som bättre tillgodoser verksamhetens nuvarande och framtida kommunikationsbeteende. Samtidigt reducerades kostnaden med drygt 50%.

Mer information

Kontakta Marianna Settergren Gallipoli för mer information om uppdraget, via e-post marianna.gallipoli@uclarity.com eller på telefonnummer 0729 694 919.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365