Specialister inom digitalt samarbete och UCC-lösningar till UClarity

Specialister inom digitalt samarbete och UCC-lösningar till UClarity

UClarity har under hösten fått förstärkning i form av Maria Emanuelsson samt Erik Axelsson som kommer att arbeta som konsulter inom lanserings- respektive upphandlingsområdet hos oss.

Maria är specialist på digitalt samarbete. Hon har arbetat med SharePoint-administration i över 10 år och haft ansvar för utveckling och förvaltning av komplexa intranät och portaler. Hon har lång erfarenhet av att hålla utbildningar inom dessa områden

Hon har tidigare arbetat som projektledare på Sigma där hon har haft konsultuppdrag hos globala företag som Volvo Group och AstraZeneca.

Erik arbetar som konsult inom strategi och upphandlingsområdet hos UClarity och har inom UCC-området konsulterat organisationer vid kravfångst, behovsanalys och upphandling av moderna operatörstjänster och digitala mötestjänster.

Han har mångårig erfarenhet av att leda nationella och internationella komplexa projekt inom IT- och Telekombranschen vid en av världens största telekomoperatörer.

Joakim is part of UClaritys launch team where he contributes with his expertise in digital communication, web and video production.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365