Specialister inom digitalt samarbete och UCC-lösningar till UClarity

Specialister inom digitalt samarbete och UCC-lösningar till UClarity

UClarity har under hösten fått förstärkning i form av Maria Emanuelsson samt Erik Axelsson som kommer att arbeta som konsulter inom lanserings- respektive upphandlingsområdet hos oss.

Maria är specialist på digitalt samarbete. Hon har arbetat med SharePoint-administration i över 10 år och haft ansvar för utveckling och förvaltning av komplexa intranät och portaler. Hon har lång erfarenhet av att hålla utbildningar inom dessa områden

Hon har tidigare arbetat som projektledare på Sigma där hon har haft konsultuppdrag hos globala företag som Volvo Group och AstraZeneca.

Erik arbetar som konsult inom strategi och upphandlingsområdet hos UClarity och har inom UCC-området konsulterat organisationer vid kravfångst, behovsanalys och upphandling av moderna operatörstjänster och digitala mötestjänster.

Han har mångårig erfarenhet av att leda nationella och internationella komplexa projekt inom IT- och Telekombranschen vid en av världens största telekomoperatörer.

Joakim ingår i UClaritys lanseringsteam där han bidrar med sin expertis inom digital kommunikation, webb och video.