Snart dags för Skype for Business

Snart dags för Skype for Business

Som de flesta säkert hört kommer Microsoft i och med nästa version av sin kommunikationsplattorm för företag åter igen byta namn på produkten från Lync till Skype for Business. Även om varumärket för Lync växt sig relativt starkt på fem år så är Skype betydligt starkare och de flesta har en relation till det idag.

En stark drivare till namnbytet är förstås att få effekt av igenkänningen hemifrån och därmed en ännu större acceptans för ”nya” verktyg på arbetsplatsen. Den nya klienten kommer utseendemässigt att få stora likheter med konsumentversionen utan att man helt och hållet vänder upp och ner på det man redan skapat med Lync. Det huvudsakliga formspråket kommer även fortsättningsvis följa det som finns i Windows och Office.

Som alltid när man släpper en ny version vill man påskina allt som är nytt. Och det finns en hel del väldigt intressanta nyheter i Skype for Business. Men det är viktigt att veta att arkitekturen i Skype for Business fortfarande härstammar från Lync. Det är en ny version och inte en ny produkt. Givetvis finns en hel del idéer kring att få ihop kod och arkitektur på lång sikt. Men det finns inte någon uttalad strategi att man ska få ihop en och samma bas. Det finns dock tekniker som man tar från varandra. Bland annat implementeras ljud codec:en SILK i Skype for Business för vissa klienter och samtalsscenarion.

Nyheter av intresse

Det finns ett par nyheter som är extra intressanta i Skype for Business. Förutom det som görs i klienten finns ett par nyheter som är värda lite extra uppmärksamhet.

Video Interoperability Server (VIS)
Skype for Business Server innehåller en ny server roll kallad Video Interoperability Server. Rollen gör det möjligt att få egna Cisco/Tandberg baserade system att kunna fungera ihop med Skype for Business. Till skillnad från tidigare integrationsmöjligheter kommer nu dessa video system kunna ansluta till ett möte som körs i Skype for Business Server och inte tvärtom som tidigare var fallet. Den här lösningen kan lösa vissa enklare integrationsmöjligheter, men den ska inte jämföras med produkter som Blue Jeans, Acano eller Pexip som handlar om att bjuda in deltagare från olika miljöer och plattformar till ett gemensamt möte. VIS kommer ex. inte hantera möten där vi från Skype for Business försöker bjuda in en extern part som tänker delta från ett Cisco/Tandberg system.

”Skype web SDK”
I Skype for Business Server har man lagt mycket krut på att göra plattformen utbyggbar. Precis som i tidigare versioner finns UCMA (UC Managed API) för att bygga applikationer direkt mot Skype for Business Servern. Men den stora satsningen ligger i att bygga webapplikationer som tar in funktioner som chat, röst och video. Detta skulle ex. kunna ge möjligheter att relativt enkelt och kostnadseffektivt på sin webbplats låta kunder som vill komma i kontakt med kundtjänst ringa in genom att bygga interaktionen direkt på webbplatsen.

Call via Work
För den som är intresserad av Lync som telefoniplattform men som redan sitter med befintliga avtal eller lösningar skapar man en funktion kallad Call via Work. Funktionen är tänkt att ge möjlighet att från Skype for Business klienten kunna initiera ett samtal som både ringer upp användarens egen telefon samt den andra parten. Detta ska nog mest ses som ett sätt att få in viss grundläggande telefonifunktionalitet utan att byta ut användarens befintliga lösning. Men funktionen kan även vara användbar på resa alt. för den som sitter med dålig nätförbindelse men ändå vill kontrollera sina samtal via Lync.

Vägen till Skype for Business
Från ett arkitektuellt perspektiv är Lync 2013 och Skype for Business Server väldigt lika. Hårdvarukraven är ex. desamma, topologin är i princip densamma med Video Interop Servern som enda tillägg. Med vetskapen om att det ofta tar väldigt lång tid från att man släpper en produkt till att den implementerats fullt ut har man jobbat hårt med att göra uppgraderingsvägen enkel. Den som idag kör Lync Server 2013 kommer kunna in-place uppgradera sin befintliga miljö till Skype for Business Server. Lync Server 2010 skiljer dock en del kring hårdvarukrav och topologi och uppgraderas därför side-by-side precis som tidigare.

Vad händer nu?

Som vanligt när det gäller nya produkter så kommer det när det är klart… Men man ligger så pass bra till att man vågar säga ”första halvan av 2015”. Det betyder att konferensen Microsoft Ignite (Chicago i Maj) som bland annat ersätter Lync Conference kan komma att bli väldigt intressant.

Vi ser Skype for Business som ett spännande steg framåt. Ny intressant funktionalitet tillkommer. En del efterlängtade förbättringar kring förvaltning görs också, men samtidigt vänder man inte upp och ner på världen och ändrar i arkitekturen för mycket.

Med det nya namnet kommer också ett ansvar. Även om mycket av det som kommer ser intressant ut kan jag inte låta bli att tänka på att det nu också blir väldigt viktigt att lösa kopplingen mellan ”Konsument-Skype” och Skype for Business.

Sedan länge har man kunnat köra chat och röstsamtal mellan Lync och Skype i två-partssamtal. Sedan någon månad har man till viss del kunnat köra videosamtal mellan Lync och Skype. Dock med en hel del problem och framförallt mellan väldigt specifika klienter. Det är inte ok om man nu ska dela namn.

Nu ligger det ett stort ansvar på Microsoft att få till den integrationen. Det är inte orimligt att kräva att en Skype for Business klient ska kunna kommunicera med en Skype klient oavsett vad den körs på.

Martin är en av UClaritys partners och har en mångårig karriär från konsultbranschen med fokus på kommunikationslösningar för stora Svenska och internationella organisationer.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365