Smartare Arbetssätt

Smartare arbetssätt handlar om människans förmåga att jobba effektivare och mer hållbart med hjälp av den digitala arbetsplatsen.

UClarity hjälper bolag att identifiera vilka förmågor som efterfrågas av medarbetarna och hur tekniken ska användas för ge önskad effekt.

Genom att inspirera, utbilda och tydliggöra önskvärt beteende skapar vi varaktig förändring. UClarity har stor erfarenhet av att leverera integrerade meddelande-, mötes-, samtals- och samarbetstjänster till svenska och internationella bolag och vårt motto är ”Vill, Kan, Får”.

Effekter

  • Stärka människan som individ och i grupp
  • Möjliggöra ett aktivitetsbaserat arbetssätt
  • Skapa en attraktiv arbetsplats
  • Nöjdare medarbetare
  • Minskad miljöpåverkan
  • Harmoni mellan den fysiska och digitala arbetsplatsen
  • Ökad produktivitet
  • Minskade kostnader

Hur vi hjälper våra kunder

Strategi

Vart ska vi och varför?

Upphandling

Vem kan leverera?

Teknik

Hur ska vi bygga?

Lansering

Vart ska vi och varför?

Ett urval av våra uppdragsgivare

 

Redo att ta nästa steg? Hör av dig! 

 

OM UCLARITY KONTAKTA OSS