Sluta gissa, börja mäta!

Sluta gissa, börja mäta!

Varför ska man mäta resultatet av investeringar i kommunikations- och samarbetslösningar?

Det kan bli väldigt kostsamt att fatta beslut på felaktiga grunder kring befintliga och framtida investeringar i kommunikations- och samarbetslösningar (även kallat Unified Communication & Collaboration). Således finns det flera goda skäl att mäta och här är några av dom:

 1. Startpunkt: Vart befinner vi oss idag? För att kunna fatta beslut om vart vi vill vara i framtiden (målbilden) och hur vi tar oss dit måste vi veta vart vi startar.
 2. Progress: Hur bra lyckas vi i vårt förändringsarbete och behöver vi ändra något längs vägen mot målet? Desto tidigare fel och brister kan upptäckas desto bättre.
 3. Erfarenhetsåtervinning: Kan vi göra något bättre, enklare och mer kostnadseffektivt än vad vi gör idag?
 4. Nytta: Kan vi höja kvalitén eller öka effektiviteten i verksamheten och i vår service mot våra kunder?

Vad kan man mäta?

Här kommer några exempel på information som kan ha stor betydelse för framtida affärsmässiga beslut:

 • Användarbeteende (möten, resor, pendling etc.)
 • IT-användarbehov (behov av IT-stöd i arbetet)
 • Användningsgrad av kommunikation och samarbetstjänster såsom digitala möten, samtal, chatt, sms etc.
 • Användarupplevelse (enkelt/svårt att använda erhållna IT-verktyg)
 • Användarnytta (spara tid, minskad stress, ökad tillfredställelse etc.)
 • Verksamhetsnytta (snabbare, enklare, billigare, intäkter etc.)
 • Systemstatistik (antal användare av funktion/tjänst, kommunikationsmönster etc.)
 • IT-kostnader för olika IT-användarkategorier (hårdvara, mjukvara, tjänster etc.)

Hur kan man mäta?

Det finns förstås olika sätt att samla in information och här kommer några som vi använder och rekommenderar:

 • Användarundersökning via en webbenkät för att identifiera arbetssituation, möteskultur, samarbetsbeteende, kommunikationsbeteende och nyttjandegrad av kommunikations- och samarbetsverktyg.
 • Djupintervjuer av nyckelpersoner och fokusgrupper
 • Nyttjandegrad av befintligt IT-stöd för samtals-, mötes- och meddelandetjänster via systemstatistik
 • Identifiera förbättringsområden via Helpdeskärenden

När ska man mäta?

Regelbundet, men inte för ofta och inte för sällan. Viss information kan mätas månadsvis för att kunna manövrera på kort sikt, medan andra sker en gång per år eller mer sällan och i syfte att ge underlag till ett mer långsiktigt förändringsarbete. Exempelvis systemstatistik om hur användarna nyttjar digitala mötestjänster kan vara lämpligt att följa månad för månad för att identifiera trender och eventuella åtgärder. Användarundersökningar via webbenkäter görs lämpligen årsvis medans djupintervjuer med fokusgrupper kan görs med kortare intervaller.

Hur som helst bör man ställa frågan om vad som är viktigt att mäta för att kunna manövrera, planera eller fatta rätt beslut om vilka investeringar som ska göras i framtiden. Tips! S.M.A.R.T – modellen är en enkel och bra metod för att skapa tydliga och mätbara mål.

Uclarity grundades 2008 och är Nordens ledande rådgivare inom digitala kundmöten och digitalt arbetssätt.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365