“Skype Meeting Broadcast” blir “Microsoft Stream Live Events”

“Skype Meeting Broadcast” blir “Microsoft Stream Live Events”

Microsoft uppgraderar webbsändningsmöjligheter i Office 365 

Senaste åren har vi upplevd ett växande intresse att kunna genomföra enkla, billiga men professionella webbsändningar både internt och externt i verksamheten. Behoven har oftast kommit från ledningsgrupper och/ eller kommunikationsavdelningar som vill nå ut oftare, till många eller stora grupper anställda i verksamheten med ett gemensamt budskap. Syftet är oftast att informera, kommunicera, öka synligheten och engagera på samma gång.

Det finns en rad olika lösningar för att genomföra webbsändningar till stora grupper av deltagare från Adobe, Cisco, Google, Zoom, Vidyo, PGi och Microsoft. Denna artikel fokuserar på Microsofts nästa generations webbsändningslösning som är baserad på Microsoft Stream och vad som skillrar denna från Skype Meeting Broadcast.

 

Vad är nytt och annorlunda?  

Den nya lösningen från Microsoft annonserades redan i juli 2018 som en preview och det är först nu den finns klar som en färdig lösning för Office365-kunder (detaljer om licensiering hittar du här). Skype Meeting Broadcast kommer att finnas kvar som lösning men kommer inte att vidareutvecklas. Dock finns det inget besked om/ när den kommer att läggas ner.

Nya lösningen är baserad på Microsoft Stream som enbart kommer att finnas tillgänglig i en molnbaserad version via Office 365. Lösningen kombineras med delar från Microsoft Teams och Yammer, vilket gör den bredare och mera flexibel än Skype Meeting Broadcast som är bunden till Skype för Företag (Skype for Business).

De viktigaste nya funktionerna i Microsoft Stream Live Events är:

 • Bokning av events kan initieras båda från Stream, Teams och Yammer.
 • Teams är interface för produktionsteamet för en webbsändning och det finns en rad förbättringar i funktioner och interface som inte fanns med i Skype Meeting Broadcast:

  • Preview på live video feed
  • Enklare att byta mellan kameror och presentatörer
  • Dela och visa flera typer av innehåll i en sändning
  • Möjlighet att koppla in professionella video-encoders som t.ex. Wirecast eller Haivision i samband med professionella videoproduktioner (läs mera här)
  • Frågor & svar via Yammer eller Teams interface
  • Valfrihet att titta på webbsändningen via Stream interface, Teams klient (alla plattformar) eller via Yammer (alla plattformar)
 • Integrerad live chatt via Yammer som möjliggör att deltagare kan följa och delta i pågående diskussioner och frågor & svar under en sändning. Produktionsteamet har även möjlighet för att se vilka kommentarer och frågor som kommer in under sändningen och adressera dessa. Diskussionen kan på så sätt fortsätta i Yammer efter att webbsändningen är klar. Inspelningen kommer även automatisk att finnas tillgänglig via Yammer-gränssnittet.
 • Inspelning hamnar automatisk i Stream-tjänsten där det finns automatiska översättningsmöjligheter för en rad stora språk

Viktigt att veta är att Microsoft valt att inte göra Stream Live Events kompatibel med ”Skype för Företag”-klienter.

De nya integrationerna i plattformen och de nya förbättrade funktionerna är ett lyft för möjligheten att producera och genomföra engagerande webbsändningar med hjälp av Microsofts lösning. Dock är det fortfarande viktigt med ett välfungerande nätverk för att nå ut med en sändning och inte sänka övriga tjänster i nätverket. Även den nya versionen har stöd för nätverksoptimering och cachinglösningar från olika leverantörer (läs mera här)

Hur lyckas man med webbsändningar?  

Tekniken utgör bara en del för att lyckas genomföra en bra webbsändning. Utöver fungerande teknik och nätverk finns det en rad andra saker man måste bemästra för att lyckas:

 1. Engagerande innehåll: det måste vara genomarbetat och väl förberett för att nå ut till publiken. De som ska presentera och delta i sändningen måste vara förbereda och vana att stå framför kamera
 2. Interaktion med publiken: man bör tänka igenom hur man vill interagera med publiken under sändningen. Ska de kunna ställa frågor? Medverka i pågående diskussioner? Etc.
 3. Plats: belysning, akustik och scenen måste tänkas igenom för att få en optimal produktion och upplevelse
 4. Utrustning – video och ljud: se till att använda olika kameror för att skapa en spännande produktion. Det går att använda olika typer av kameror i en webbsändning utan att hamna i professionell utrustning och priser. Det är otroligt viktigt att få till bra ljud i sändningen så att alla hör vad som sägs i sändningen. Rätt typ av mikrofoner och andra ljudenheter samt placering är viktigt att bemästra.
 5. Produktionsplanering och genomförande: en webbsändning måste planeras. Ju flera deltagare och högre grad av interaktion mellan publik och talare, desto viktigare är det att tänka igenom och planera sändningen.
 6. Involvering och samarbete mellan IT och kommunikationsavdelningen: Denna är viktig för att få till bra sändningar. Varje del är specialister på deras område och viktiga deltagare för att få allt till att gå upp
 7. Öva och testa innan: att genomföra en webbproduktion är väldigt annorlunda från ett vanligt digitalt möte och det är viktigt att öva. Speciellt om det är många som ska delta är det viktigt att det upplevs professionellt och engagerande.

Microsoft Stream Live Events öppnar upp för möjligheten att göra webbsändningar ännu bättre och engagerande utan att det behöver bli en komplex stor produktion. Vi har jobbat med att hjälpa en rad olika organisationer (både privata och offentliga) som haft ambitionen att själva kunna bemästra webbsändningar med interna resurser. Med den senaste utvecklingen har webbsändningar blivit ännu enklare att genomföra till ett relativt lågt pris och med användning av egna resurser.

Är du intresserad av att komma igång med webbsändningar? Så har vi ett komma-igång-paket här

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365