Skype for Business och Teams, vad är det som händer?

Skype for Business och Teams, vad är det som händer?

Microsoft annonserade sina planer för produkterna Skype for Business och Teams förra veckan. Martin Lidholm från UClarity besökte konferensen Microsoft Ignite och sammanfattar i denna artikel vilka konsekvenser som förändringen medför för organisationer som investerat i Skype for Business som kommunikationsplattform.

Redan för ett år sen när Microsoft släppte nyheten kring Teams började många av oss fundera över hur dessa två produkter skulle förhålla sig till varandra. Att man på lång sikt skulle kunna underhålla två produkter med så mycket likheter har aldrig känts troligt. Den senaste månaden har det bubblat en del rykten (och läckor) kring vad som skulle ske, och på konferensen Ignite sista veckan i september gjorde man de nya planerna publika för den breda allmänheten.

Skype blir Teams eller Teams äter upp Skype eller hur det nu ligger till. Vi ska försöka räta ut dessa frågetecken här och se hur man som kund ska förhålla sig till det som nu sker. Det kan vara en del att läsa, men ämnet är lite större än man först kan tro.

För användaren kommer den stora skillnaden vara klienten. Istället för en separat Skype for Business klient på skrivbordet kommer användaren på sikt när transitionen är klar ha funktionaliteten i Teams klienten. Förändringen som sker nu gäller endast de kunder som ligger i Skype for Business Online, d.v.s de som får Skype for Business via Office 365. Här kommer man på sikt inte längre ha två klienter utan allt vi idag gör i Skype for Business klienten flyttar in i Teams. För kunder med egna Skype for Business miljöer med egen drift eller via en outsourcing leverantör så lever Skype for Business klienten vidare som en separat klient.

Bakom kulisserna händer det en hel del som också påverkar oss även om det blir mer abstrakt. När Teams tillkännagavs förra året pratades det en del om att Teams var baserat på konsumentversionen av Skype samt att Skype for Business var baserad på den gamla Lync plattformen (och därmed föregångarna LCS och OCS). Även konsumentversionen av Skype har under de senaste åren gått igenom en stor omvandling så vad det egentligen handlar om är att man har byggt en ny modernare plattform som både konsumentversionen och Teams nu baseras på. Planen har faktiskt sedan länge varit att även Skype for Business online ska gå över till denna på sikt.

Det man nu gör är att istället för att underhålla två back-ends och klienter med mycket överlapp slår ihop produktfamiljen till att gå under Teamsflaggen. Teams är en enormt strategisk produkt för Microsoft och det som kan skapa en logisk väg in till Office 365 för användarna som idag ofta famlar runt rätt mycket kring var dom ska befinna sig. Så långt tycker jag att det här är jättebra! Tittar vi på Cisco så är dom på väg på en likande resa med Spark. Om vi tittar bakåt så har vi under de senaste tio åren visionerat om att förena olika kommunikationsverktyg till det vi då kallade Unified Communication. Även om alla inte nått dit så finns ju möjligheterna att realisera det så är det här bara nästa steg som suddar ut gränsen mot övriga sammarbetsverktyg. Microsoft väljer att kalla det här Intelligent Communication. Jag hoppas branchen hittar en bättre term!

Att gå över till en ny plattform/back-end ger möjlighet att tänka nytt. En anledning till att utvecklingen i Skype for Business online gått lite långsammare än vad många av oss inkl. Microsoft själva hoppats på är att dagens tjänst baseras på den plattform som från början gjordes för en on-prem baserad single tennant miljö. Det finns helt enkelt mycket historia att dras med som inte alltid är till godo. På lång sikt gör det här bytet av bakomliggande plattform att möjligheten att utveckla innovativa tjänster blir mycket bättre.

Men myntet har som vanligt flera sidor. Rent praktiskt betyder det att man flyttar in de funktioner som vi känner från Skype for Business till Teams klienten. Idag finns viss överlappande funktionalitet, men det är även mycket som saknas i Teams för att helt kunna ersätta Skype for Business. Dels grundläggande funktioner som att chatta med folk i olika organisationer, bjuda in externa parter till möten (även om ett fragment till det släpptes för några veckor sedan med guest access) men också den stora frågan kring telefoni. Fördelen med en molntjänst är att vi inte väntar i tre års intervaller på nya versioner längre. Funktionalitet läggs till kontinuerligt i en rätt hög hastighet och tittar vi på hur utvecklingen av Teams gått under året så får man ändå säga att det varit rätt imponerande. Däremot kan man inte ducka för det faktum att även om Microsoft är ett stort företag som många tror har hur mycket resurser som helst så lever dom i samma verklighet som de flesta av oss andra där man får prioritera vad som är viktigt.

Det som nu måste göras för att lyfta den nya plattformen till ett nolläge kommer att gå ut över innovation. Med det menar jag att mycket funktionalitet som vi väntat på i online versionen av Skype for Business (framförallt kring telefoni) kommer att bli lidande då andra grundläggande funktioner måste lösas först. Det här har redan skett, olika program kring Skype for Business online har stoppats de senaste månaderna och veckorna och man satsar nu all kraft på att få till dom i den nya plattformen istället. En hel del av utvecklingen som gjorts är förstås inte förgäves. Vi vet t.ex. att den bakomliggande infrastrukturen för att ta inringande samtal till användare med telefonifunktionalitet samt inringning till möten är densamma. Men hur man ändå vänder och vrider på det så kommer saker behöva skjutas framåt.

Hur ska vi som kund eller användare agera nu?

Svaret beror på vilken situation ni befinner er i eftersom möjligheter och utmaningar beror på om ni använder Skype 4B Online (Office 365) eller har en egen Skype 4B-infrastruktur (s.k. On-prem), samt beroende på vilken funktionalitet man behöver.

Om man är en Skype for Business Online kund…

För kunder som idag använder Skype for Business Online handlar den närmaste tiden om Business as usual. Det finns väldigt få organisationer som idag jobbar på ett sätt där Teams uppfyller alla krav på en digital mötesplattform. Funktioner som federering med partners, externa deltagare i möten, ringa in till möten från extern telefon och mötesrumssystem som Skype Room System är en hygienfaktor som måste tillgodoses innan någon kan byta helt. Allt detta finns i en roadmap som kommer publiceras i oktober (2017). Allteftersom de funktioner vi behöver läggs till och en migreringsväg finns tillgänglig så kommer man kunna flytta över sina användare till Teams och på sikt ersätta klienten helt. Hur lång tid det här kommer ta är förstås oklart, så business as usual är min starka rekommendation!

När du en dröm om att köra telefoni i molnet baserat på Microsofts lösning? Det här är tyvärr den punkt där jag är mest rädd att det kommer bromsa in. Den funktionalitet som framtill nu kallats CloudPBX och numera kallas Office 365 Phone System har en del väsentliga funktioner som vi väntar på. Vissa av dessa ser ut att försenas och tyvärr tillhör just dessa delar de som just vi i de nordiska länderna behöver mest för att få till en relevant lösning för telefoni.

Om den funktionalitet som finns idag är tillräcklig för er, eller om ni ser det som en lång resa ni vill påbörja är det förstås bara att köra vidare, men sätt era förväntningar rätt!

Rent taktiskt tror jag det är här som Microsoft gör något vanskligt. Man har haft ett bra momentum med Skype for Business och bevisat att man har en plattform som är relevant. Och nu ett år då många ifrågasätter sin traditionella telefonilösning och många Avaya-kunder tittar på vilken väg man ska ta. Är det då rätt att ”bygga om”?

Om man är en Skype for Business (eller Lync) Server kund…

Av de kunder vi arbetar med som idag kör Skype for Business eller någon version av Lync Server så har dessa antingen investerat relativt tungt i telefoni med Skype och har avancerade behov som onlinetjänsten inte kan erbjuda. Alternativt lever man med krav på sig som inte tillåter molntjänster. Flera av våra kunder sitter i båda dessa verkligheter.

Microsoft kommer inte överge dessa kunder. Även om man så gärna vill ha alla in i molntjänsten inser man att det inte kommer ske på överskådlig tid eller kanske i vissa fall ens någonsin. Att helt ta bort en serverprodukt som dessa kunder behöver som ex. Skype for Business eller Exchange Server kommer inte ske förens detta kundsegment är försumbart. Skulle en sån här produkt plockas bort skulle det ifrågasätta Office paket, Windows och därmed hela Microsoft existens i dessa organisationer. Tänk att detta skulle vara 10–20% av Microsofts kunder så förstår ni att vinsten att plocka enstaka produkter inte skulle kunna mätas med det inkomstbortfall det totalt skulle innebära. Den som säger att ”det här är den sista versionen vi släpper” kör antagligen bara någon skrämseltaktik som den tror ska hjälpa den att nå sina bonusmål.

Däremot kan vi förvänta oss att innovationstakten kommer sakta ner för dessa produkter. Microsoft kommer satsa på att utveckla för molnet, och i de fall man enkelt kan flytta det till serverprodukterna kommer man göra det, men i många fall kommer vi börja se större skillnader här.

På konferensen annonserade man att man under sent 2018 planerar att släppa en ny uppsättning Office serverprodukter (Exchange, SharePoint och Skype for Business) samt en ny version av Officepaketet. För Skype for Business så kommer det framförallt vara två saker som sker. Man kommer skapa en bättre grund för hybridscenarios där vissa funktioner som ligger i molntjänsten kommer kunna göras tillgängliga för on-prem installationer. Ett exempel är Call Queues och Auto Attendant (telefonifunktionalitet). Det skulle innebära att vissa funktioner levereras från molnet och andra lokalt. Användbart för de som är on-prem för, men inte för de med begränsningar kring molnanvändande. Den andra punkten är livscykeln för support förlängs med tio år vilket görs möjligt genom att uppdatera för nyare OS och SQL versioner. Det kommer ske vissa förändringar i arkitekturen som innebär att en del funktioner (ex Persistent Chat) försvinner och ändras som jag inte går in i detalj på här. Men inget som jag anser är avgörande för produkten i sig.

Så vad ska man göra om man sitter med en on-prem baserad Skype for Business miljö?  Ni som idag är där på grund av telefoniimplementationen råder jag även här till Business as usual. D.v.s. fortsätt med det ni gör till dess att molntjänsten erbjuder allt det ni behöver alternativt delar av den och ni succesivt via ett hybrid scenario kan gå över med de delar som fungerar för er. Ni har troligen en telefoni och mötesplattform som redan fungerar väldigt bra för era användare och erbjuder mycket jämfört med isolerade plattformar.

För er som sitter med en on-prem miljö på grund av legala eller andra krav kan känna er trygga i att ni kommer kunna fortsätta där ni är, men också förvänta er att innovationstakten kommer sakta ner och vi kommer se mindre funktioner än vad som finns i molntjänsterna. En sak jag direkt tänker på är utveckling av webbaserade tjänster kring WebRTC. Hur den fortsatta utveckling av det för on-prem produkten ser ut är just nu oklar. Detta skulle kunna innebära att man kan behöva se över sina strategier alternativt titta på tredjeparts marknaden för att lösa vissa uppgifter.

Om vi inte redan är igång

För er som idag inte kommit igång med Skype for Business eller bara använder enkla funktioner som chat och presence tycker jag inte heller att ni ska vara för drastiska med era planer. Det viktigaste för de flesta av dessa organisationer är att komma igång med det arbetssätt som dessa verktyg möjliggör, och detta är ett arbete som tar lång tid och är betydligt mer tidskrävande och viktigt än att lära sig ett nytt verktyg. Om Teams ger det ni behöver, starta där direkt. Troligen är kraven mer åt Skype for business hållet, och då bör ni börja där och på sikt gå över när Teams har det ni behöver.

Den viktigaste hemläxan för den som idag startar sitt Skype for Business eller Teams projekt kring digitala möten är att ha koll på sitt nätverk. Den analysen och ev. förändringar i arkitekturen skiljer inte mellan Skype for Business eller Teams. När det gäller att hantera mediaströmmar som ljud och video fungerar de likadant och ställer samma krav på nätverket.

Partnerekosystemet

Microsoft är kända för att köra rätt mycket ”tough love” med sina partners där förutsättningar kan ändras mer rätt kort varsel. Så är fallet även denna gång. Skype for Business har lyckats skapa ett rätt stort ekosystem av partners runt omkring sig med allt från applikationsutvecklare till hårdvarupartners. För dessa ändras förutsättningarna nu också och många behöver göra rätt omfattande förändringar i sina produkter för att fungera med den nya back-end plattformen. Skype for Business är ju t.ex. baserat på SIP protokollet medan Teams signalering går över HTTPS. Det är iof en förändring som varit på tapeten redan tidigare, men kräver nu att alla IP telefoner, videosystem, gateways etc. anpassas. På kort sikt kan Microsoft möjligtvis tänkas göra någon typ av interop lösning, men på sikt kommer leverantörer få bygga om sina lösningar och kvalificera dom på nytt. Det finns en risk att vissa leverantörer väljer att kliva av eller avvakta. Men oavsett så kommer det ta tid innan partnerekosystemet helt anpassat sig.

Varumärket Skype

Som tidigare nämnts kommer namnet Skype for Business leva kvar som ett namn på funktioner kring möten och samtal i Teams. Hur det kommer se ut och om det kommer vara så för alltid återstår att se. Men å andra sidan är det ju inte skrivet i sten att Sharepoint och OneDrive heller kommer gå under egna namn i Teams-klienten i alla tider. Allt är nog avhängt på vilket avtryck Teams i sig får på marknaden. Men Skype-namnet är starkt och att helt droppa det är nog inte ett så enkelt beslut.

Vad händer nu?

I oktober kommer Microsoft att släppa en roadmap för Teams som adresserar det man måste göra i förhållande till Skype for Business. Det ska vara en s.k. NDA roadmap och inte en helt publik vilket jag tycker är märkligt. I och med att nyheten är ute gäller det ju nu att snabbt informera sina kunder om vad som sker så man kan planera. Nu brukar det inte vara så svårt att lösa NDA frågan och mycket av sån här information har en tendens att läcka väldigt fort, så jag tror de flesta kommer få veta vad de behöver relativt fort.

Jag tror att beslutet att gå den här vägen är rätt! Marknaden värdesätter ”Collaboration” högre än ”Communication” och nu tar Microsoft ett ytterligare steg ifrån klassiska telefonileverantörer. Även Gartner har valt att positionera leverantörer högre på skalan om de kan hantera samarbetslösningar. Så var fallet med senaste Magic Quadrant för Unified Communication där Cisco och Microsoft förstärkte sina positioner. Frågan är om fingertoppskänslan kring timing och hur man la fram det var rätt. Jag tror att Microsofts konkurrenter kommer ta tillfället att spela på förvirringen och det kommer pratas mycket om det här under de kommande månaderna.

Men åter igen: Business as usual! Det finns ingen anledning att få någon panik. Att dra i någon nödbroms nu kommer göra att er organisation tappar momentum kring att införa det arbetssätt som dessa verktyg möjliggör! Resan från Skype for Business som klient på skrivbordet till Teams kommer ta den tid det tar.

Martin är en av UClaritys partners och har en mångårig karriär från konsultbranschen med fokus på kommunikationslösningar för stora Svenska och internationella organisationer.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365