Skype for Business Server 2019

Skype for Business Server 2019

Skype for Business är ersätts av Teams kunde vi läsa i samband med Ignite. Att så är inte fallet har vi redan gått igenom tidigare i en artikel, Skype for Business och Teams, vad är det som händer?, och på Ignite presenterades nästa version av Skype for Business Server. Förutom den nya versionen av Skype server, Skype for Business Server 2019,  kommer Microsoft även att släppa Exchange Server 2019, Sharepoint 2019 samt Office 2019 klientprogramvara.

Skype for Business server är för de kunder som inte vill eller kan flytta till molnet, det kan vara ett regelverk som stoppar dem eller bara att man saknar funktioner i Skype Online som gör att man vill köra egen server. För alla dessa kunder så var det glädjande att höra att Microsoft fortsätter med en ny version av Skype for Business Server. Den nya serverversionen kommer att heta Skype for Business server 2019 och kommer att släppas i Preview-version under våren 2018 för att sedan släppas i skarp version under slutet av 2018.

Vad kan vi förvänta oss av den nya serverversionen? Eftersom det är ett färskt besked från Microsoft att det ska komma en ny version så är det inte heller mycket som är känt men följande vet vi.

Några funktioner som finns i SfB Server 2015 kommer att försvinna;

  • Skype for Business Standard Server – Denna version har gett oss möjlighet att installera SfB server för mindre kunder som bara har velat ha en server och inte har haft behov av hög tillgänglighet. I SfB 2019 kommer det finnas möjlighet att installera en Enterprise pool med bara en server, dock krävs det en SQL-server för BackEnd databasen.
  • Director – Detta är en roll som inte har använts speciellt mycket. Directorn har placerats framför Front End-servrar och autentiserat användare men Directorn innan de skickas vidare till rätt Front End-pool.
  • Persistent Chat – En gruppchat-funktion som inte helt överraskande försvinner, dels för att den inte har blivit uppdaterat på länge och dels att Teams gör samma sak fast mycket bättre.
  • Silverligt Control Panel – Denna har levt kvar ett tag och eftersom supporten för Silverlight försvinner 2021 är det rätt steg att gå ifrån en plugin-baserad kontrollpanel. Troligen kommer vi se en HTML5-baserad kontrollpanel som liknar Admin-sidan i Office 365.

 

Nya funktioner

Förutom ”fixar” kommer vi kunna se några nya funktioner i Skype for Business server 2019, det som presenterats än så länge är följande.

  • Integration mot Teams – Det är med Skype for Business 2019 som det kommer koppling mellan Skype On-Prem och Teams. Exakt vad det är för någon koppling är inte officiellt än men vi kan tänka oss att närvaro (presence) och samtal kommer fungera mellan systemen.
  • Klientuppdatering – Det kommer en ny Skype for Business-klient, denna kommer endast levereras via Click-to-Run och bara för Windows 10. Den nya klienten kommer gå att köra mot äldre server-versioner och när man uppdaterar servern kommer även nya funktioner fungera i klienten. Vi tror att denna klienten kommer att likna den SfB-klient som idag finns för Mac som i sin tur påminner om Teams-klienten. För Mac-klienten kommer de att fortsätta att utveckla den.
  • Call Analytics – Detta är en funktion som finns för Skype Online idag och kommer även för Teams. I samband med SfB 2019 kommer hybridinstallationer kunna nyttja denna molnfunktion.
  • Cloud Voicemail – Idag kan man använda röstbrevlådan i Exchange Online när man för SfB 2015 men för SfB Online kunder flyttas nu röstbrevlådan till Azure Voicemail. Med SfB 2019 kommer även On-Prem-användare kunna nyttja Azure Voicemail.
  • Auto Attendant – Finns idag för Skype Online och är ett enkelt IVR-system där man kan sätta upp menyer som kopplar inringande kunder till rätt person eller avdelning. Med SfB 2019 kommer man i en hybridinstallation kunna nyttja denna funktion. Response Groups som finns i Skype Server kommer att finnas kvar men kommer inte att utvecklas, troligen kommer all utveckling ske i Cloud Auto Attendant.
  • Call Queues – Ännu en molnfunktion som man kommer kunna nyttja från SfB servern. Call Queues fungerar som en ”Hunt Group” i Response Groups (RGS), när någon ringer på en Call Queue så kommer det ringa på alla inloggande agenter som är kopplade till den kön. Än så länge finns det fler funktioner i RGS än i Call Queues men troligen kommer även molnfunktionen utvecklas mer framöver.

Uppdatering

När Skype for Business Server 2015 släpptes så hade man möjlighet att göra en ”In Place Upgrade” dvs på samma server som man körde Lync Server 2013 uppgradera till SfB 2015. Detta kommer inte stödjas för Sfb 2019 så här är det nya servrar som gäller. Anledningen till detta är enligt Microsoft att få kunder valde att uppgradera på detta sättet utan de flesta valde istället att installera SfB på nya servrar.

SfB Server 2019 kommer kräva minst Windows Server 2016 och SQL Server 2016, inga tidigare versioner supporteras. Så även detta kan vara en anledning till att ”In Place Upgrade” inte supporteras då stödet för Windows Server 2016 kom till SfB Server 2015 i juni 2017 så det finns inte många system med denna version av Windows.

Kör man Skype for Business Server 2015 eller Lync Server 2013 kommer det gå att uppgradera till Skype for Business server 2019. Kör man idag ett tidigare system som Lync 2010 eller t.o.m. Office Communication Server så måste man gå via en Sfb Server 2015 eller Lync Server 2013.

CCE / SBS / SBA

För de kunder som är i behov av en Cloud Connector Edition som låter er använda egna SIP-trunkar i Skype Online så är det inte helt klart vad som kommer att hända. Troligtvis kommer det vara först med SfB Server 2019 som stödet att köra CCE tillsammans med SfB Server kommer att komma, detta skulle komma i CCE 2.1 men det verkar som man skjuter detta på framtiden. Vad som rapporteras hittills kommer det inte finnas något stöd för Teams och CCE.

Survivable Branch Appliance och Server (SBS och SBA) som är produkter som man kan sätta ut på mindre regionalkontor som kräver lokal Skype-funktionalitet. Dessa kommer inte att uppdateras till SfB 2019 utan kommer att ligga kvar på SfB 2015-koden men de kommer att fungera tillsammans med SfB Server 2019.

 

Nästa steg

Om ni idag sitter på en tidigare installation av serverversionen än Lync Server 2013 så kan ni redan nu börja planera för en uppgradering till Skype for Business Server 2015 så att ni är redo för ett steg till SfB Server 2019 när den släpps.

Microsoft kommer öppna sitt TAP-program för kunder som vill vara med att köra SfB Server 2019 i produktion innan den släpps som preview under 2018. Detta passar de organisationer som vill vara med och påverka samt testa tidiga funktioner, men då koden inte är klar kräver det mycket av IT-avdelningen som kommer jobba tätt med Microsoft.

Under våren 2018 kommer det en preview-version av SfB Server 2019 som kommer låta er testa SfB Server 2019 innan den skarpa versionen släpps under slutet av 2019.

Till sist, hur länge kommer Microsoft släppa nya versioner av Skype for Business Server? Microsoft kommer att stödja Skype for Business Server så länge det finns kunder som vill köra server-versionen, det kommer inte finnas någon anledning för dem att sluta stödja server-versionen så länge kunderna betalar för det. En talare på Ignite från Microsoft sa att server-versionen kommer finnas kvar minst 10 år och då kommer vi troligen även se nya versioner.

Linus Cansby är Microsoft MVP och seniorkonsult på Uclarity och hjälper bl.a. kunder att komma igång med Teams och resan från Skype for Business till Teams.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365