Så skapar vi engagemang digitalt – 5 ovärderliga tips inför 2021!

Så skapar vi engagemang digitalt – 5 ovärderliga tips inför 2021!

Det är svårt att sia om framtiden men en sak vi redan vet med säkerhet är att vi kommer spendera en stor del av våren i digitala möten och samarbete med våra kollegor. En mer flexibel vardag och att slippa pendla ses av många som tydliga fördelar med att jobba hemifrån. Att jobba på distans har blivit en naturlig del av det nya normala arbetslivet och då är det lika bra att vi blir ännu bättre på att skapa digitalt engagemang och interaktion.  

 

Vill ni också lyckas med resan mot ett bättre arbetsliv?

Nyfiken på mer? Kontakta oss!

Det krävs flera digitala färdigheter och insatser för att skapa interaktion och engagemang i en gruppering som enbart jobbar tillsammans digitalt. Om man inte jobbar aktivt med dessa dimensioner är risken att personer känner sig ensamma och tappar motivationen. Enligt en undersökning är de största utmaningar vid distansarbete att effektivt kommunicera & samarbete, undvika att känna sig ensam samt svårigheter att sluta jobba på grund av att man alltid är uppkopplad.

The state of remote work 2020 https://lp.buffer.com/state-of-remote-work-2020

Här är Uclaritys 5 tips för att skapa mera engagemang och tillhörighet när vi fortsätter att jobba digitalt: 

 

1. Fortsätt bygga relationer digitalt.

Man kanske behöver bjuda in till fler “after works” digitalt där man gör aktiviteter ihop som inte är kopplade till jobbet. Vi gjorde t.ex. en aktivitet där vi bakade tillsammans med samma grunddeg som hade skickats ut via posten. Har även sett exempel där företag har bjudit in en komiker till en digital show för medarbetare. Aktiviteter som “bara” bygger gemenskap och kanske gör det enklare att släppa jobbet ett tag. Anpassa aktiviteter till målgrupp, budget och ambition. 

 

2. Använda digitala verktyg som inkluderar alla.

Digitala möten fungerar oftast bäst för extroverta personer som gillar att pratadiskutera och ta plats i möten. Det är ofta mindre bra för introverta personer och det skapar en obalans i gruppdynamiken och samarbetet. Försök att använda andra upplägg och verktyg i möten som balanserar diskussionerna. Det kan vara omröstningar eller ordmoln via Mentimeter, whiteboard-sessioner med post-it lappar, gruppkonversationer eller annan icke-verbal kommunikation.  

 

3. Jobba öppet och transparent.

När det är möjligt kan det vara en bra idé att jobba öppet (working out loud) i gruppkonversationer och dokument och öppet fråga efter input och involvering från gruppen. Motsatsen är att jobba via mejl, privata chattar eller på stängda ytor där kollegor inte längre känner sig involverade eller får insyn i vad som händer i gruppen. Tänk alltid en extra gång – kan fler medarbetare ha användning för den här informationen eller besvara frågan? 

 


Vill du ha tips direkt i din inkorg?

Signa upp på vårt nyhetsbrev!


 

4. Slå alltid på video när ni har digitala möten.

På det sättet ser man andra personers reaktioner och kroppsspråk i möten och kan bättre tolka svar och stämning i mötet. Man kan dessutom enklare känna av hur folk mår och ta tag i eventuella problem tidigare 

 

5. Skapa kanaler i Teams eller Slack som inte enbart är till för jobbet.

Det är viktigt att lära känna kollegor privat för att bygga bra teamwork. Detta kan man göra genom att ha en kanal där man kan dela fotos, hobbies, roliga saker med mera… allt som inte har med jobbet att göra.  

 

Vill ni också lyckas med resan mot ett bättre arbetsliv?

Nyfiken på mer? Kontakta oss!

 

Om Uclarity

Uclarity är ett oberoende konsultföretag inom IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Vi är experter på att få människor att jobba tillsammans oavsett tid och plats.

Johan arbetar som Senior Consultant, Försäljnings- och Marknadsansvarig på Uclarity där han hjälper företag i Norden som expert inom digitala möten, digital arbetsplats, moderna samarbetslösningar, telefoni och kundmöten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365