Rapport dag 1 – Gartner Digital Workplace Summit 2018

Rapport dag 1 – Gartner Digital Workplace Summit 2018

Summering av första dagen på Gartner Digital Workplace Summit 2018 i London. Peter Andersson och Robert Hällsten ger en kort sammanfattning av dagen.

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.