Rapport dag 1 – Gartner Digital Workplace Summit 2018

Rapport dag 1 – Gartner Digital Workplace Summit 2018

Summering av första dagen på Gartner Digital Workplace Summit 2018 i London. Peter Andersson och Robert Hällsten ger en kort sammanfattning av dagen.

Peter är founding Partner och en av UClaritys ledande specialister på Digital Workplace lösningar samt user adoption strategier.