Pia Stider talar på Nolldistans

Pia Stider talar på Nolldistans

UClaritys Pia Stider kommer att hålla i sessionen Ledarskap i en mobil tid på Nolldistans i november.

Pia kommer att dela med sig av UClaritys erfarenheter från flera stora verksamheters transformation från traditionella till mer mobila och digitala arbetssätt. Hon lovar att besvara frågor kring hållbart ledarskap med hjälp av teknikens fördelar och hur man som chef behåller kontroll och samtidigt tillit till sina anställda.

Nolldistans är tidningen Telekom idags konferens med fokus på kommunikation och verksamhetsutveckling. Vinterns upplaga har extra fokus inställt på hur man kan maximera kraften i ett mobilt arbetssätt. Konferensen går av stapeln vid Bonnier Conference Center i Stockholm den 22 november. För mer information och program, se nolldistans.se.

Pia kommer att börja hos UClarity i november och kommer att bli en av våra ledande specialister inom ledning och styrning av hållbar digital transformation. Hon har en gedigen erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljöfrågor.