Om UClarity

UClarity grundades 2008 och är Nordens ledande rådgivare för digitala möten och digitalt arbetssätt.

Om Uclarity

Uclarity grundades 2008 och är Nordens ledande rådgivare inom digitala kundmöten och digitalt arbetssätt.

Uclaritys mission

Arbetslivet förändras. Och vi med det. Gränserna mellan jobb och fritid suddas ut och flexibiliteten ökar. För att utvecklingen ska fortsätta och komma alla till gagn, måste vi kunna dra nytta av alla de fördelar som tekniken kan ge oss om den används på rätt sätt. Därför ska vi vara bäst på att kombinera det mänskliga och det tekniska så att summan alltid blir större än delarna.

Vi vill att alla ska ha det bättre på jobbet, oavsett vart det är. Vi ska skapa förutsättningarna för ett tryggare, skönare och mera effektivt arbetsliv. För företaget, för avdelningen, för arbetsgruppen, för individen och i förlängningen självklart också för våra kunders kunder.

Poängen med det hela

När människor möts och har möjligheten att kommunicera och samarbeta på ett smidigt sätt händer det ofta bra saker. Men trots att vår värld idag erbjuder alla möjligheter är det ändå nästan aldrig problemfritt. Så kanske handlar samtiden i framtiden om att vi lyckas använda alla nya verktyg på ett bättre sätt för att hitta samarbetsformer som passar oss människor och vår värld lite bättre?

Det var något i den tanken som gav idén att starta Uclarity. Att det måste gå att kombinera en bra affärsidé med ambitionen att skapa ett lite bättre liv för alla de som ska använda vår kunskap och tekniken vi rekommenderar. För med rätt attityd och i rätt händer, är ju det vi gör och möjliggör med den tekniken, väldigt häftiga saker.

Tekniken som vi arbetar med ska alltid ha det mänskliga i fokus och appliceras på ett sätt som skapar en hållbar väg framåt för medarbetarna, miljön och verksamheten i stort. Eftersom vi vet att anpassningar utifrån behov och faktiskt användande måste till om vi vill skapa fungerande lösningar.

Vår uppgift blir därför att se till att den mosaik som består av liv, arbete, möten, affärer, dagis, middagar, stress och återhämtning underlättas och tas på allvar av både företagsledare och människor. För när människor mår bra och kan vara sig själva, så gör de också ett bättre jobb!

Idag kan vi med stolthet säga att vi är bland de bästa på det vi gör och att vi faktiskt lever som vi lär. Genom att alltid vara nyfikna på det nya, och hur det ska passa in i människors liv. Genom att vara lyhörda för hur teknik förändras i förhållande till beteenden, men också genom en så enkel sak som att vi alltid vågar rekommendera det som faktiskt passar bäst för varje kund, trots att detta kanske inte var vad kunden såg framför sig i ett första skede.

Vi vill nämligen att alla ska kunna ha ett arbete anpassat efter just deras situation och deras liv. Och för att insikten om att det kanske finns ett ännu bättre sätt att göra saker på kommer fortsätter att guida oss, oavsett vad vi väljer att göra imorgon.

Ledning

Ett urval av våra uppdragsgivare

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365