Öka nyttan och användningen av digitala verktyg

Öka nyttan och användningen av digitala verktyg

De digitala verktygen i verksamheter används begränsat och inte särskilt effektivt. Information, marknadsföring och utbildning räcker inte alltid för att medarbetare ska ta till sig nya IT-verktyg och nya arbetssätt. 

Tina Koski

Medarbetare behöver bli inspirerade och känna att de vill förändra sina arbetssätt, enligt Tina Koski.

Vad är det då vi behöver göra för att lyckas få medarbetare att nyttja de digitala verktygen som t.ex. Skype och Yammer?

Medarbetare behöver bli inspirerade och känna att de VILL förändra sina arbetssätt. Viljan kommer för det flesta när nyttan är uppenbar. De finns några som ser nyttan med de digitala verktygen före alla andra, låt dessa visa vägen! Vi kallar dom för “Inspiratörer”.

De finns i alla organisationer och på alla nivåer oavsett roll eller titel. De är nyfikna, modiga, lojala, kunskapstörstiga, delar kunskap med andra och ser möjligheterna före de ser hindren.

Hur kan vi möjliggöra denna otroliga potential som redan finns i vår verksamhet?

5 steg för att komma igång:

  1. Starta ett Inspiratörsprogram och marknadsför det till alla i verksamheten
  2. Rekrytera rätt personer – rätt egenskaper före rätt kunskaper
  3. Utbilda inspiratörer i inspiratörsuppdraget och olika digitala arbetssätt
  4. Boka upp digitala inspiratörsträffar var 6:e vecka med representanter från IT, HR och Verksamheten
  5. Följ upp och synliggör resultatet

Vad krävs för att lyckas?

Det absolut viktigaste är att rekrytera rätt personer och ge dessa personer rätt förutsättningar för att lyckas. Peka inte ut inspiratörer i er organisation, låt de själva ansöka om rollen. Sedan måste HR och IT samverka och hjälpas åt att driva Inspiratörsprogrammet som i själva verket är ett förändringsprogram för goda digitala arbetssätt. Det handlar mer om spelregler för exempelvis digitala möten, kommunikation och samverkan än specifika funktioner i själva verktygen.

Till sist så behövs tålamod och uthållighet. Det tar mellan 6 månader och 1 år innan inspiratörsprogrammet är igång på riktigt och börjar generera verksamhetsnytta.

En bonus till er som har eller kommer få förmånen att jobba med inspiratörer är att se stoltheten och glädjen hos dessa när de bidrar till innovation, sparad tid, kostnader eller ökad glädjen i olika arbetssituationer.

Vill du veta mer eller kanske få hjälp att starta ett inspiratörsprogram?

Hör av er till oss!

Uclarity grundades 2008 och är Nordens ledande rådgivare inom digitala kundmöten och digitalt arbetssätt.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365