Öka nyttan och användningen av digitala verktyg

Öka nyttan och användningen av digitala verktyg

De digitala verktygen i verksamheter används begränsat och inte särskilt effektivt. Information, marknadsföring och utbildning räcker inte alltid för att medarbetare ska ta till sig nya IT-verktyg och nya arbetssätt. 

Tina Koski

Medarbetare behöver bli inspirerade och känna att de vill förändra sina arbetssätt, enligt Tina Koski.

Vad är det då vi behöver göra för att lyckas få medarbetare att nyttja de digitala verktygen som t.ex. Skype och Yammer?

Medarbetare behöver bli inspirerade och känna att de VILL förändra sina arbetssätt. Viljan kommer för det flesta när nyttan är uppenbar. De finns några som ser nyttan med de digitala verktygen före alla andra, låt dessa visa vägen! Vi kallar dom för “Inspiratörer”.

De finns i alla organisationer och på alla nivåer oavsett roll eller titel. De är nyfikna, modiga, lojala, kunskapstörstiga, delar kunskap med andra och ser möjligheterna före de ser hindren.

Hur kan vi möjliggöra denna otroliga potential som redan finns i vår verksamhet?

5 steg för att komma igång:

  1. Starta ett Inspiratörsprogram och marknadsför det till alla i verksamheten
  2. Rekrytera rätt personer – rätt egenskaper före rätt kunskaper
  3. Utbilda inspiratörer i inspiratörsuppdraget och olika digitala arbetssätt
  4. Boka upp digitala inspiratörsträffar var 6:e vecka med representanter från IT, HR och Verksamheten
  5. Följ upp och synliggör resultatet

Vad krävs för att lyckas?

Det absolut viktigaste är att rekrytera rätt personer och ge dessa personer rätt förutsättningar för att lyckas. Peka inte ut inspiratörer i er organisation, låt de själva ansöka om rollen. Sedan måste HR och IT samverka och hjälpas åt att driva Inspiratörsprogrammet som i själva verket är ett förändringsprogram för goda digitala arbetssätt. Det handlar mer om spelregler för exempelvis digitala möten, kommunikation och samverkan än specifika funktioner i själva verktygen.

Till sist så behövs tålamod och uthållighet. Det tar mellan 6 månader och 1 år innan inspiratörsprogrammet är igång på riktigt och börjar generera verksamhetsnytta.

En bonus till er som har eller kommer få förmånen att jobba med inspiratörer är att se stoltheten och glädjen hos dessa när de bidrar till innovation, sparad tid, kostnader eller ökad glädjen i olika arbetssituationer.

Vill du veta mer eller kanske få hjälp att starta ett inspiratörsprogram?

Hör av er till oss!

Tina är en av UClaritys ledande specialister på strategisk kompetensförsörjning vid införande av nya IT-lösningar både för medelstora och stora organisationer.