Observationer från Gartner Digital Workplace Summit 2021

Observationer från Gartner Digital Workplace Summit 2021

14-15 juni 2021 var det dags för årets Gartner konferens om den digitala arbetsplatsen. Självklart blev det enbart en digital konferens där man fick välja sessioner mellan olika analytiker och partners. Som väntat fick pandemin och att många jobbat hemma under senaste året stort fokus. Tyvärr var det inget revolutionerande eller helt nytt i innehåll kring detta. Men Gartner serverade väldigt genomtänkta analyser och modeller som med fördel kan användas av både IT och verksamhet.

Kanske de viktigaste budskapen från Gartner i år var att “digital workplace”-området (DW) nu blivit affärskritiskt och att acceptansnivån kring att utveckla området aldrig varit högre. Utan ett fungerande DW hade man helt enkelt inte överlevt pandemin med alla anställda som jobbade hemifrån. Ett resultat av detta är att många DW-managers börjat rapportera direkt till CIO:n.

Teknikutvecklingen av den digitala arbetsplatsen tog fart under pandemin och Gartner påstår att tekniken har utvecklats lika långt under de senaste 6-9 månader som under de senaste 5 åren innan pandemin. Detta har dock skapat ett kompetensgap (Digital Dexterity Gap) som nu måste fyllas genom förändringsledning och kontinuerligt lärande.

Det positiva, enligt Gartner, är att människor aldrig varit så förändringsbenägna som nu för att kunna bli ännu bättre på att jobba smartare och mer flexibelt. Vi har, med andra ord, en unik chans att accelerera utvecklingen ifall vi proaktivt stöttar anställda med fortsatt digitalt lärande och utveckling.

Vill ni också lyckas med resan mot ett bättre arbetsliv?

Nyfiken på mer? Kontakta oss!

Övergripande tema för konferensen handlade om att skapa “happier, faster and smarter” sätt att jobba – med fokus på människor, teknologi och processer. Mera konkret presenterade Gartner följande rekommendationer till DW-ansvariga:

  • HAPPIER: anställda vill kunna jobba mera flexibelt än innan pandemin (mycket högre grad av jobba hemifrån). DW måste därför erbjuda flexibla kommunikations- och samarbetstjänster till anställda som kan användas överallt, närsomhelst och på alla typer av enheter. Detta är inget nytt och revolutionerande för oss i Norden men säkert en större förändring för övriga länder runt om i världen. Men även vi i norden behöver utveckla speciellt samarbetsförmågor digitalt.
  • FASTER: Gartner definierar detta som att minska de snabbt ökande digitala distraktionerna för att få möjlighet att fokusera på sina jobbuppgifter. Enligt en egen Gartnerundersökning sa enbart 30% att teknologin hjälpte dem att bli mera produktiva och endast 55% att teknologin hjälper dem att minimera distraktioner i arbetet. Detta är ett växande arbetsmiljöproblem och en stor utmaning att ta tag i. Om DW-ansvariga klarar av att konfigurera teknologin för att avhjälpa distraktioner och få anställda att kunna fokusera bättre så kommer vi att kunna jobba snabbare/ smartare och mer effektivt, enligt Gartner. Detta är även ett område som Microsoft fokuserar mycket på med sin Viva portfölj https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-viva-blog/introducing-headspace-a-new-focus-mode-and-quiet-time-settings/ba-p/2431919
  • SMARTER: En stor del av organisationer har nu tillgång till att använda molnlösningar som t.ex. Microsoft 365 eller Google Cloud. Detta ger möjlighet att nyttja helt nya förmågor och lösningar för att automatisera och jobba på nya smarta sätt. Det har blivit enklare att utveckla, analysera och automatisera men teknologin måste “släppas fri” till flera typer av anställda ofta utanför IT-avdelningen. För att öka affärsvärdet rekommenderar Gartner därför att låta flera få tillgång till teknologin, utbilda i hur man ska använda den och uppmana samt belöna anställda för att nyttja den nya teknologin. Detta har vi på Uclarity flera gånger erfarit som fasen där nyttan verkligen kan accelereras.

Vill du ha tips direkt i din inkorg?

Signa upp på vårt nyhetsbrev!


Som vanligt blev det många spännande sessioner där flera gick på djupet. Lite överraskande fick det “mänskliga” perspektivet mycket fokus och tog mer plats än vanligt på konferensen. Detta är något Uclarity har predikat för länge och vi menar att enbart teknikfokus inte kommer att generera den verksamhetsnytta ett bolag ofta söker. Fokus på förändringsledning och kompetensutveckling (s.k. digital dexterity) var ett återkommande tema under hela konferenser. Både Gartneranalytiker och andra talare påpekade  ofta att just detta är nyckeln för att lyckas nå önskad positivt effekt.

Övriga viktiga områden som Gartner presenterade var:

  • Hybrida arbetssätt – hur kommer vi att jobba efter pandemin
  • DW-strategi, förankring och samarbete med övriga delar av verksamheten (t.ex. HR)
  • Topp utmaningar för att kunna förankra DW-initiativ i verksamheten
  • Ramverk för att effektivt kunna bygga och förvalta en modern DW
Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365