Utbildning för digitalt samarbete

Utbildning för digitalt samarbete

Digitala möten är ett bra komplement till fysiska möten och medverkar till att skapa hållbarhet för både människa, miljö och ekonomi. För att organisera och delta i digitala möten med ljud, video och skärmdelning krävs det både kunskap kring hur tekniken fungerar samt om hur man skapar rätt förutsättningar för att genomföra lyckade digitala möten.

Det blir även allt vanligare att chefer, anställda och projektmedlemmar av olika anledningar inte finns i samma byggnad, stad eller land.

Utbildningarna ”Effektiva digitala möten”, ”Leda på distans” och ”Virtuella team” riktar sig till personal som ska eller nyligen har börjat använda digitala möten i sin vardag. Utbildningen ger användarna bättre förutsättningar för att använda hela paletten av digitala verktyg (e-mail, chatt, kalender, webb/videokonferens, grupprum, etc.) och genomföra lyckade digitala möten.

  • Leda på distans – riktar sig till chefer och projektledare av fysiskt distribuerade team som vill förbättra kommunikationen och bli mer effektiva i sitt ledarskap
  • Virtuella team – vänder sig till fysiskt distribuerade team som tillsammans vill förbättra sitt digitala samarbete
  • Effektiva digitala möten – riktar sig till individer som ska eller nyligen har börjat använda digitala möten i sin vardag och som vill få en ökad kunskap i hur man skapar rätt förutsättningar och blir mer effektiv

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365