Utbildning för digitalt samarbete

Utbildning för digitalt samarbete

Digitala möten är ett bra komplement till fysiska möten och medverkar till att skapa hållbarhet för både människa, miljö och ekonomi. För att organisera och delta i digitala möten med ljud, video och skärmdelning krävs det både kunskap kring hur tekniken fungerar samt om hur man skapar rätt förutsättningar för att genomföra lyckade digitala möten.

Det blir även allt vanligare att chefer, anställda och projektmedlemmar av olika anledningar inte finns i samma byggnad, stad eller land.

Utbildningarna ”Effektiva digitala möten”, ”Leda på distans” och ”Virtuella team” riktar sig till personal som ska eller nyligen har börjat använda digitala möten i sin vardag. Utbildningen ger användarna bättre förutsättningar för att använda hela paletten av digitala verktyg (e-mail, chatt, kalender, webb/videokonferens, grupprum, etc.) och genomföra lyckade digitala möten.

  • Leda på distans – riktar sig till chefer och projektledare av fysiskt distribuerade team som vill förbättra kommunikationen och bli mer effektiva i sitt ledarskap
  • Virtuella team – vänder sig till fysiskt distribuerade team som tillsammans vill förbättra sitt digitala samarbete
  • Effektiva digitala möten – riktar sig till individer som ska eller nyligen har börjat använda digitala möten i sin vardag och som vill få en ökad kunskap i hur man skapar rätt förutsättningar och blir mer effektiv