Nu digitaliseras äldreomsorgen

Nu digitaliseras äldreomsorgen

Det händer mycket inom området välfärdsteknologi när det gäller digitalisering av vård- och omsorg. Ett teknikskifte sker bland annat inom trygghetslarm där man numer satsar mera på mobila larmlösningar baserade på WiFi-och mobilnät och med smartphones som larmmottagare.

Videotillsyn, säker medicinhantering, nyckelfria lås, olika former av sensorer och positioneringslösningar är några exempel på tjänster som efterfrågas av verksamheten idag. Larmsystemet ska vara så tyst och diskret som möjligt och vara enkla att använda.

– För kommunerna är det en utmaning att få ihop olika verksamheters behov av kommunikationslösningar till en helhet, säger Anett Niemi, en av UClaritys rådgivare inom området.

Anett Niemi

Det är en utmaning för kommunerna att få ihop olika verksamheters behov till en helhet, menar Anett Niemi

– Viktigt att tänka på när man kravställer lösningar för trygghetslarm i kommuner, är att man först enas om en gemensam målbild, där vård- och omsorgsverksamheten, kommunens IT avdelning och upphandlingsansvariga måste vara involverade, menar Anett Niemi. Det finns många olika typer av krav både interna och externa som måste beaktas.

– UClarity fungerar ofta som bryggan mellan verksamhet och IT. Vi har bra verksamhetskännedom och arbetar nära verksamheten för att få en tydlig behovsbild från brukare, personal och ledning. Hänsyn måste också tas till de myndighetskrav som ställs. Vår bakgrund från IT- och telefoni området gör att vi har en mycket god teknisk förståelse av moderna larmsystem.

En god kännedom om verksamhetens behov, vilka leverantörer som finns och vilka tekniker som stöds, är grundläggande för att genomföra en upphandling som uppfyller målbilden.

– Vi ser också ett skifte i leveransform. Tidigare var det vanligt att varje äldreboende hade sitt egna larmsystem, som man dessutom hade köpt. Idag blir det vanligare att upphandla som tjänst och då blir det viktigt med ett service- och supportavtal som speglar verksamhetens behov.

Anett påpekar också möjligheten av att kunna integrera trygghetslarmsystemet till befintliga verksamhetssystem och övriga larmsystem för ett äldreboende.

– Det här är kanske krav som man inte har behov av idag, men som kan vara bra att ha med sig vid en upphandling för att säkerställa att avtalet blir framtidssäkrat.

Rent allmänt flaggar Anett Niemi för att en upphandling av ett modernt trygghetslarm för äldreboende, tar tid och bör planeras och budgeteras i god tid.

– Först måste en nulägesanalys göras i kommunen – troligen är det fler boenden som behöver modernisera sina larm. Det är ofta mer kostnadseffektivt att göra en gemensam upphandling istället för att varje boende ska göra en egen. Från avtalet kan sedan respektive äldreboende avropa när det är dags.

– Slutligen får man inte glömma den viktiga uppföljningen av såväl leverans, drift, service och support av larmsystemen. Här märker vi att leverantörer ibland utnyttjar kommuner som inte alltid har koll på avtalets omfattning.

Bengt har en bakgrund i medlemsstyrda organisationer och mångårig erfarenhet som It-chef för ett av landets största fackförbund. Han har tidigare arbetat mycket med strategi, upphandling, drift och förvaltning.