Nå ut med webbsändningar

Nå ut med webbsändningar

Idag är det svårt att nå ut med ett budskap internt i organisationen. Hur många läser egentligen artiklarna på intranätet? Eller läser chefens veckobrev eller blogginlägg? Webbsändningar är ett kraftfullt sätt att nå ut till många personer och det är även enklare för mottagarna att ta till sig informationen på detta sätt.

Utrustning som kan behövas vid webbsändningar.

Många organisationer har redan idag teknologin för att kunna producera webbsändningar men ofta vet man inte om detta eller så har man inte kunskapen. Har din organisation Enterprise-licenser för Microsoft Office 365 så har ni faktiskt redan idag möjligheten att nå ut med Teams Live Events med upp till 10.000 tittare samtidigt!

Vi på Uclarity hjälper stora och små organisationer igång med webbsändningar och det är varken svårt eller dyrt att komma igång. Det krävs förberedelse och planering för att lyckas med ett bra resultat men i övrigt så baseras Live Events sändningar på standard-datorer och standard webbkameror. Fördelarna med webbsändningar är många:

 • Personligt och engagerande innehåll
 • Möjlighet att effektivt nå ut till många till ett billigt pris
 • Nå tittare på olika geografiska platser
 • Tittarna kan välja när och hur de vill titta på webbsändningen
 • Möjlighet att nå målgrupper både internt och externt

Hur lyckas man då med webbsändningar?

För att lyckas bra behövs följande:

 1. Engagerande innehåll: det måste vara genomarbetat och väl förberett för att nå ut till tittarna. De som ska presentera och delta i webbsändningen måste vara förberedda när de ska stå framför kameran
 2. Interaktion med publiken: planera hur man vill interagera med publiken under webbsändningen. Ska tittarna kunna ställa frågor? Medverka i pågående diskussioner? Ska diskussionen kunna starta redan innan sändningen och fortsätta efter att sändningen avslutats?
 3. Plats: belysning, akustik och platsen för sändningen måste planeras och förberedas för att tittarna ska få en bra upplevelse
 4. Utrustning: använd flera kameror för att skapa en spännande och varierad produktion och det går bra att använda vanliga webb- och systemkameror för rimliga priser. Rätt typ av mikrofon och placeringen av den är viktigt för att få till bra ljud i sändningen så att alla hör vad som sägs i sändningen.
 5. Produktionsplanering och genomförande: en webbsändning måste planeras. Ju fler deltagare och mycket interaktion mellan publik och talare, desto viktigare är det att tänka igenom och planera sändningen.
 6. Samarbete mellan IT och kommunikationsavdelningen: varje del är specialister på deras egna områden och viktiga deltagare för att sändningen ska bli bra
 7. Öva och testa: att genomföra en webbsändning är annorlunda från ett vanligt digitalt möte, så det är viktigt att öva inför genomförandet. Sändningen ska självklart uppfattas som professionell och väl genomförd.

Vill du komma igång med webbsändningar med Live Events i Office 365? Hör då av dig till mig (mathias.huber@uclarity.com) på Uclarity för ett förutsättningslöst möte och introduktion till vårt startpaket för webbsändningar. Är du på eFörvaltningsdagarna 9-10 oktober i Stockholm, så kom gärna förbi vårt monter där vi visar vår mobila webbsändningsstudio.

Mathias är specialist på videokonferenslösningar och hur man som organisation uppnår effektivare möten. Han har stor kännedom av alla typer av video- och webbkonferenslösningar för både privata och offentliga organisationer.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365