Digital Arbetsplats

Den moderna digitala arbetsplatsen är en möjliggörare för ett platsoberoende arbetssätt, på eller utanför kontoret.

IT:s uppgift är att leverera en digital arbetsplats (även kallad Digital Workplace) till verksamheten.

UClarity har stor erfarenhet av att leverera integrerade meddelande-, mötes-, samtals- och samarbetstjänster till svenska och internationella bolag och vårt motto är ”Behovsanpassad IT”, rätt verktyg till rätt användare till rätt kostnad. UClarity har en beprövad metodik som hjälper IT-avdelningar att tydliggöra vad som ingår i den digitala arbetsplatsen, nyttan för användarna, hur tjänsterna ska användas och förvaltas av IT eller externa leverantörer.

Effekter

  • Effektivare IT-förvaltning
  • Nöjdare medarbetare
  • Tydligare IT-erbjudande
  • Mindre support
  • Förenklade beställningsrutiner
  • Minskade kostnader

Hur vi hjälper våra kunder

Strategi

Vart ska vi och varför?

Upphandling

Vem kan leverera?

Teknik

Hur ska vi bygga?

Lansering

Vart ska vi och varför?

Ett urval av våra uppdragsgivare

 

Redo att ta nästa steg? Hör av dig! 

 

OM UCLARITY KONTAKTA OSS