Miljövänliga möten för en bättre planet

Miljövänliga möten för en bättre planet

Vi läser och hör om det varje dag: Vi måste hitta nya sätt att minska vår negativa påverkan på miljön. I våra privatliv har vi mer kontroll över påverkan jämfört med arbetsplatsen där så många fler beslutar på våra vägnar. Men en sak som de flesta anställda kan göra är att försöka öka användningen av digitala möten istället för att resa. Jag menar inte att alla möten ska bli digitala, men de som kan ersätta en fysisk resa till en annan plats måste bli digitala.

Majoriteten av organisationer erbjuder redan lösningar för digitala möten och tekniken förbättras varje dag. Tyvärr ser vi att många av de organisationer som vi jobbar med inte tar vara på lösningarnas fulla potential.

En stor del av problemet är att ansvaret för digitala möten och user adoption är kvar hos IT-avdelningen när det i verkligheten borde vara en ledarskapsfråga om hållbarhet. Dessutom fortsätter vi att leva efter gamla vanor där det “känns” bättre att resa för att träffa kollegor, affärspartners eller kunder. Det är en skam när vi alla vet att vi måste ta vårt eget ansvar för att rädda den ömtåliga planeten.

Som digitala mötesspecialister har vi designat, byggt och lanserat många lösningar för både privata och offentliga organisationer. Men att enbart introducera tekniska lösningar hjälper inte om man inte också investerar i att förändra ett existerande beteende.

Vi vet hur man förändrar beteende med vår förändringsmetodik och erfarenhet. UClarity jobbar för ett bättre arbetsliv.

Om du är redo att påbörja en förändring och bidra till mindre resande och bättre möten, så ta gärna kontakt.

Läs gärna om hur Region Uppsala jobbar för en mindre påverkan genom digitala möten.

Klicka här för att läsa mer om hur vi kan hjälpa till att öka användningen av digitala möten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365