Martin Lidholm talar om telefoni i molnet på TechDays

Martin Lidholm talar om telefoni i molnet på TechDays

UClaritys Martin Lidholm kommer att hålla i sessionen “Telefoni i molnet med Skype for Business” på Techdays i november.

Martin Lidholm, UClarity

Martin Lidholm, UClarity

Techdays är Microsofts största konferens i Sverige för målgruppen IT-tekniker, utvecklare, arkitekter och IT-beslutsfattare. I år hålls konferensen på Kistamässan mellan den 15-17 november.

Martins session handlar om hur Skype for Business i Office 365 nu erbjuder telefoni som en del av online tjänsten i och med konceptet CloudPBX. Han kommer gå igenom hur CloudPBX i Skype for Business fungerar samt hur infrastrukturen runt omkring ser ut med kopplingar till publika telefonnätet PSTN etc. Han kommer även sätta det i relation till Skype for Business Server (on-prem) för att jämföra möjligheterna idag och framöver.

Martin är Partner på UClarity och ansvarig för vårt teknikområde. Hans största fokus ligger på projekt kring avancerade kommunikationslösningar inom telefoni och video samt integration av Skype for Business mot andra UC plattformar. Läs mer om Martin här.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365