Martin Lidholm talar om telefoni i molnet på TechDays

Martin Lidholm talar om telefoni i molnet på TechDays

UClaritys Martin Lidholm kommer att hålla i sessionen “Telefoni i molnet med Skype for Business” på Techdays i november.

Martin Lidholm, UClarity

Martin Lidholm, UClarity

Techdays är Microsofts största konferens i Sverige för målgruppen IT-tekniker, utvecklare, arkitekter och IT-beslutsfattare. I år hålls konferensen på Kistamässan mellan den 15-17 november.

Martins session handlar om hur Skype for Business i Office 365 nu erbjuder telefoni som en del av online tjänsten i och med konceptet CloudPBX. Han kommer gå igenom hur CloudPBX i Skype for Business fungerar samt hur infrastrukturen runt omkring ser ut med kopplingar till publika telefonnätet PSTN etc. Han kommer även sätta det i relation till Skype for Business Server (on-prem) för att jämföra möjligheterna idag och framöver.

Martin är Partner på UClarity och ansvarig för vårt teknikområde. Hans största fokus ligger på projekt kring avancerade kommunikationslösningar inom telefoni och video samt integration av Skype for Business mot andra UC plattformar. Läs mer om Martin här.