Martin Lidholm och Linus Cansby kommer att tala på Teamsdagen

Martin Lidholm och Linus Cansby kommer att tala på Teamsdagen

Teamsdagen går av stapeln den 11 mars i Stockholm och riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med eller i Microsoft Teams. Uclarity kommer att  genomföra två föreläsningar på Teamsdagen.

Martin Lidholm kommer att prata om hur verksamheter kan flytta från Skype Server eller Skype Online till Microsoft Teams. I den här sessionen pratar Martin om resan från Skype till Teams beroende på vart bolaget befinner sig idag. Är ni en Skype Online kund eller använder ni Skype for Business med telefoni? Resan kommer se olika ut och verksamheter bör undvika att fastna i ett mellanläge. Det som Microsoft kallar ”Island Mode”.

Linus Cansby kommer att prata om hur verksamheter kan komma igång med telefoni i Microsoft Teams. Sessionen kommer att fokusera på de tekniska delarna kring Direct Routing som erbjuds svenska bolag idag. Linus kommer visa hur man konfigurerar Teams telefoni för användaren, samt några tips & tricks som vi har lärt oss från genomförda implementationer av Teams telefoni.

Teamsdagen går av stapeln den 11 mars i Stockholm.

Kolla in agendan för Teamsdagen här.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365