Upphandling av WAN och Operatörstjänster

Upphandling av WAN och Operatörstjänster

Bakgrund

Bransch: Offentlig verksamhet

  Myndigheten köpte Kommunikation Som Tjänst (KST) till + 10.000 medarbetare. Avtalet med operatören var på väg att upphöra och måste således ersättas med nya operatörstjänster. Myndigheten avsåg att upphandla WAN och operatörstjänster till den befintliga kommunikationsplattformen baserad på MS Lync och Exchange.

Uppdrag

UClarity’s uppdrag var att ta fram en kravspecifikation och upphandlingsunderlag samt stödja myndigheten i valet av framtida kommunikations- och operatörstjänster.Summering av primära aktiviteter:

  • Framtagning av målbild för området.
  • Framtagning av kommunikationsmönster för fast- och mobiltelefoni. (samtalsvolymer, data- och teletjänster etc.) samt dokumentation av nulägesbeskrivning.
  • Kravfångst samt framtagning av kravspecifikation för integrerade kommunikationslösningar (UC), bl.a. hänvisningssystem, telefonistapplikation, Unified Messaging och integration mot interna kommunikationssystem.
  • Framtagning av prisbilaga för upphandlingen avseende telefonist, hänvisning, fasta och mobila operatörstjänster samt prisutvärderingsmodell.
  • Framtagning av utvärderingsmodell för anbud enligt LOU.
  • Stöd vid utvärdering av anbud

Kontakta oss för mer information

KONTAKTA OSS