Upphandling av WAN och Operatörstjänster

Upphandling av WAN och Operatörstjänster

Bakgrund

Bransch: Offentlig verksamhet

  Myndigheten köpte Kommunikation Som Tjänst (KST) till + 10.000 medarbetare. Avtalet med operatören var på väg att upphöra och måste således ersättas med nya operatörstjänster. Myndigheten avsåg att upphandla WAN och operatörstjänster till den befintliga kommunikationsplattformen baserad på MS Lync och Exchange.

Uppdrag

UClarity’s uppdrag var att ta fram en kravspecifikation och upphandlingsunderlag samt stödja myndigheten i valet av framtida kommunikations- och operatörstjänster.Summering av primära aktiviteter:

  • Framtagning av målbild för området.
  • Framtagning av kommunikationsmönster för fast- och mobiltelefoni. (samtalsvolymer, data- och teletjänster etc.) samt dokumentation av nulägesbeskrivning.
  • Kravfångst samt framtagning av kravspecifikation för integrerade kommunikationslösningar (UC), bl.a. hänvisningssystem, telefonistapplikation, Unified Messaging och integration mot interna kommunikationssystem.
  • Framtagning av prisbilaga för upphandlingen avseende telefonist, hänvisning, fasta och mobila operatörstjänster samt prisutvärderingsmodell.
  • Framtagning av utvärderingsmodell för anbud enligt LOU.
  • Stöd vid utvärdering av anbud

Kontakta oss för mer information

KONTAKTA OSS

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365