Lanseringsplan för ny kommunikations- och samarbetsplattform

Lanseringsplan för ny kommunikations- och samarbetsplattform

Bakgrund

Bransch: Offentlig verksamhet

Myndigheten har som mål att minska resor och påverkan på miljön utan att minska möjligheten för anställda att träffas och hålla effektiva möten. Myndigheten har beslutat att modernisera befintlig kommunikations- och samarbetsplattform och efterfrågar nu stöd inför den tänkte lanseringen 2013.

Uppdrag

UClaritys uppdrag var att ta fram en lanseringsplan för verksamheten som skulle användas inför, under och efter implementationen av ny kommunikations- och samarbetsplattform.  Summering av primära aktiviteter:

  • Projektledning
  • Användarundersökning och behovsanalys
  • IT-användarkategorisering (rätt verktyg till rätt användare)
  • Framtagning av nyttoanalys (besparingspotential, minskad miljöpåverkan)
  • Framtagning av informationsplan (före, under, efter)
  • Framtagning av kommunikationsplan (vem, när, hur, vad)
  • Framtagning av grafisk profil för lansering
  • Framtagning av utbildningsplan (vem, hur, när)
  • Genomgång och förändring av policy dokument, arbetsbeskrivningar etc.
  • Projektöverlämning till HR-avdelningen

Kontakta oss för mer information

KONTAKTA OSS