Kundcase: Orkla FoodSolutions

Kundcase: Orkla FoodSolutions

Under pandemin behövde Orkla FoodSolutions hjälp med att nå ut till sina kunder via webbsändningar. Utmaningen låg i att talare och produktion inte fick resa runt i landet under rådande restriktioner. Det behövdes en lösning där personer i studion på plats i Malmö skulle kunna integrera med talare på distans på ett bra sätt. Samtidigt skulle olika typer av media och filmer visas i sändningarna.

Vill ni också lyckas med resan mot ett bättre arbetsliv?

Nyfiken på mer? Kontakta oss!

Med Uclaritys expertis inom webbsändningar och Teams arbetade vi fram ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att producera sändningar på distans. Studio och talare deltar från runt om i Sverige via Teams och NDI-protokollet som vi sedan skickar till Youtube för tittarna att ta del av. Kolla in några av sändningarna vi gjort tillsammans på Orkla FoodSolutions Youtube-kanal. Idag har vi genomfört ett tiotal webbsändningar tillsammans där producenten från Uclarity tar hand om produktionen från sitt hemmakontor.

Joakim is part of UClaritys launch team where he contributes with his expertise in digital communication, web and video production.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365