Kontakta Webinar: Så organiserar vi oss för framgångsrika kundmöten

Kontakta Webinar: Så organiserar vi oss för framgångsrika kundmöten

Ett framgångsrikt kundmöte i en kundmötesintensiv verksamhet handlar om värdeskapande processer, samarbeten och relationer som skall generera rätt och positiva känslor hos kunden. För att ge bra kundservice behöver all personal i företaget ha rätt inställning och attityd. Det måste också finnas transparens i informationsflödet som sker i olika kanaler och processer. Organisationen behöver också motsvara förväntningar både från insidan och utsidan. Alla delar behöver ständigt prövas, utmanas och utvecklas för att möta morgondagens kundmöte och generera kundnytta.

Kontakta anordnar frukostföreläsningar men på grund av restriktioner som gäller för sociala sammankomster just nu ställde de om mötet tillsammans med Uclarity till ett Webinar.

Hur gör man i en allt snabbare utveckling kring digitalisering och ökad komplexitet i kunders krav? Och behöver vi all avancerad teknik för att kunna leverera excellent kundservice?

Du får veta mer om:

  • Hur viktigt det är att vara lika bra på insidan som utsidan för att få förtroende
  • Hur struktur och organisering kan spela en avgörande roll
  • Hur teknik och process kan anpassas till människan
  • Hur man lyckas med digitala kundmöten ur ett organisatoriskt perspektiv men också i kristider som dessa – vika möjligheter och utmaningar ställs man inför vid omställning till hemmakontor?

Praktiska detaljer:

Datum: 8 maj 2020
Tid: Kl 08.30 – 09.00
Plats: Digitalt och länk skickas inför mötet till anmälda.
Pris: Kostnadsfritt

Föreläsare: Annica Ronquist, Senior Consultant Uclarity AB

Annica arbetar som kundmötesstrateg hos Uclarity och hjälper bolag med den digitala kundresan. Annica har lång erfarenhet av ledarskap och utveckling av kundtjänstorganisationer och digitala kundmöten.

Om UClarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365