UClaritys Johan Cronqvist uttalar sig om TDC-affären i Telekom idag

UClaritys Johan Cronqvist uttalar sig om TDC-affären i Telekom idag

Tidningen Telekom idag har uppmärksammat Tele2:s uppköp av TDC Sverige i en artikel. För att reda ut vad detta kan innebära vände de sig bland annat till UClaritys Johan Cronqvist. 

Johan Cronqvist

Johan Cronqvist, Senior Consultant, UClarity AB

Johan pekar i artikeln bland annat på hur Tele2 tidigare inte visat något större intresse för infrastruktur och system. Ett område som TDC däremot legat långt fram och dessutom varit en av de starkaste leverantörerna av operatörstjänter för Skype for Business.

Analysen berör även om man som kund behöver oroa sig över leveransen. Vilket man inte behöver då avtalet alltid styr enligt artikelförfattaren Emanuel Videla.

– Man kan ta ett snack med sin säljare och säkerställa att leveranserna fortsätter som planerat. Frågan är bara hur många frågor säljaren kan besvara, säger Johan Cronqvist.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365