Hur vi gör

Hur vi gör

Uclaritys tjänsteportfölj sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling och teknisk arkitektur till lansering av moderna kommunikations- och samarbetslösningar. Behöver ni en guide på er resa?

Vi hjälper våra kunder på hela resan. Vart vill ni kliva på?

Behov

Krav

Vägval

Upphandla

Anpassa

Utveckla

Inspirera

Utbilda

Förändra

Vart ska vi och varför?

Vi hjälper våra kunder att navigera inom kommunikations- och samarbetsområdet genom att ta fram tydliga beslutsunderlag på alternativa tillvägagångssätt.

En väldefinierad strategi, tydlig målbild och förankrad handlingsplan är nyckeln till att få största möjliga effekt vid investeringar i kommunikations- och samarbetslösningar.

Hur ska vi upphandla, konfigurera och utveckla?

Vi hjälper våra kunder med teknisk specialistkompetens vid etablering av moderna kommunikations- och samarbetslösningar.

Vi har stor erfarenhet av upphandling, teknisk arkitektur, integration, konfiguration, driftsättning och kvalitetssäkring för e-post, chatt, kalender, webb/videokonferens, informationshantering, telefoni, kontakt center och en mängd andra områden.

Hur får vi effekt?

Förändring sker inte i organisationer, förändring sker hos människor. Vår modell utgår från människan och de drivkrafter som påverkar människors möjligheter att vilja förändra sina arbetssätt för att nå förväntad effekt av en investering.

Vi jobbar med klassiska förändringslednings- och marknadsföringsprinciper som är anpassade för att accelerera User Adoption vid införande av nya digitala arbetssätt.

Ett urval av våra uppdragsgivare