Hur vi gör

Hur vi gör

Uclaritys tjänsteportfölj sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling och teknisk arkitektur till lansering av moderna kommunikations- och samarbetslösningar. Behöver ni en guide på er resa?

Vi hjälper våra kunder på hela resan. Vart vill ni kliva på?

Behov

Krav

Vägval

Upphandla

Anpassa

Utveckla

Inspirera

Utbilda

Förändra

Vart ska vi och varför?

Vi hjälper våra kunder att navigera inom kommunikations- och samarbetsområdet genom att ta fram tydliga beslutsunderlag på alternativa tillvägagångssätt.

En väldefinierad strategi, tydlig målbild och förankrad handlingsplan är nyckeln till att få största möjliga effekt vid investeringar i kommunikations- och samarbetslösningar.

Hur ska vi upphandla, konfigurera och utveckla?

Vi hjälper våra kunder med teknisk specialistkompetens vid etablering av moderna kommunikations- och samarbetslösningar.

Vi har stor erfarenhet av upphandling, teknisk arkitektur, integration, konfiguration, driftsättning och kvalitetssäkring för e-post, chatt, kalender, webb/videokonferens, informationshantering, telefoni, kontakt center och en mängd andra områden.

Hur får vi effekt?

Förändring sker inte i organisationer, förändring sker hos människor. Vår modell utgår från människan och de drivkrafter som påverkar människors möjligheter att vilja förändra sina arbetssätt för att nå förväntad effekt av en investering.

Vi jobbar med klassiska förändringslednings- och marknadsföringsprinciper som är anpassade för att accelerera User Adoption vid införande av nya digitala arbetssätt.

Ett urval av våra uppdragsgivare

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365