Hur ska vi inreda digitalt när vi kommer tillbaka?

Hur ska vi inreda digitalt när vi kommer tillbaka?

Kontoret har stått tomt för många verksamheter under pandemin och ytorna och inredningen har kanske inte utvecklats i samma takt som våra digitala arbetssätt. Frågan många bör ställa sig är om kontoret kommer att passa för de nya arbetssätt som har växt fram under pandemin?

Nya undersökningar från Microsoft och McKinsey visar att mellan 50–70% av anställda önskar fortsätta arbeta både hemifrån och från kontoret, så kallat hybrid-arbete. 30% från samma undersökning säger även att de sannolikt byter jobb om de återvänder till att enbart behöva arbeta från kontoret.  

Om detta blir en realitet måste ledningsgrupper börja ta ställning till hur man ska hantera hybrid-arbete. Kommer det att gälla för alla anställda? Specifika grupper på specifika tidpunkter? Och i så fall vilka? Det behövs sannolikt nya riktlinjer och policies samt att chefer måste lära sig leda på ett nytt och annorlunda sätt när medarbetare befinner sig på många olika platser.  

Kontoret kommer även att behöva anpassas, behövdet lika många platser? Vilken typ av platser? Hur ska mötesplatserna inredas när vi kommer ha en blandning av fysiska och digitala deltagare s.k. hybridmöten. Ska man kunna boka mötesplatser arbetsplatser för att vara säker på att få en plats när man vill in till kontoret?

Vill ni också lyckas med resan mot ett bättre arbetsliv?

Nyfiken på mer? Kontakta oss!

Workshop hybrid arbetsplats 

Vi jobbar redan med dessa frågor för en handfull av våra befintliga kunder och ser ett stort behov för stöd i alla dessa frågor. Som specialister i digitala möten har Uclarity utvecklat en workshop ”Hybrid arbetsplats” med syfte att ge inspiration och input kring:

  • Hur ser behovet ut för nytt digitalt stöd på kontoret i er verksamhet?  
  • Hur ni kan bemöta nya hybrida arbetssätt med beprövade digitala lösningar
  • Hur kan digitala arbets- och mötesplatser se ut på hybrid-kontoret?  
  • Hur man får kombinationen av fysiskt- och digitalt arbete att fungera?  
  • Utveckling av konkreta tekniska förslag på lösningar för arbets- och mötesplatser  

Workshoppen är i uppdelad i 4 olika delar a 1,5 timme som körs helt digitalt. Modulerna fördelar sig över en vecka med 8–10 deltagare. Den riktar sig till representanter från IT, facilities, HR samt ledningsgrupper. Vill du ha flera detaljer om workshoppen ta gärna kontakt med Martin Lidholm. 


Vill du ha tips direkt i din inkorg?

Signa upp på vårt nyhetsbrev!


 

Om Uclarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365