Hur kan man arbeta mer klimatsmart och minska antalet flygresor?

Hur kan man arbeta mer klimatsmart och minska antalet flygresor?

Samhällsanalytikern Simon Andersson har skrivit en debattartikel i SvD där han problematiserar det tilltagande resandet via flyg och dess påverkan på vår miljö. Han nämner bland annat att det som kan göra en skillnad här och nu är ett ändrat beteende när den tekniska utvecklingen inte går fort nog.

Artikeln väcker flera intressanta tankar, inte minst kring resbeteenden i arbetet och fysiska möten som kan ersättas med digitala möten – något som vi på UClarity arbetar med dagligen. Vi fokuserar på att hjälpa organisationer att arbeta klimatsmart genom att införa t.ex. resfria möten och miljösmart samverkan.

Vi hjälper företag med att:

  • Ta fram en strategi.
  • Genomföra en eventuell upphandling.
  • Få tekniken på plats.
  • Lansera det nya, smarta arbetssättet hos medarbetarna för att få ut maximal effekt av investeringen.

Länkar