Hur gör man en Greta Thunberg?

Hur gör man en Greta Thunberg?

Vi på UClarity drar vårt strå till stacken på eFörvaltningsdagarna med temat Miljösmart Samarbete

Pia Stider, Rådgivare Hållbar digital transformation

Hela världen följer vår nya idol Greta Thunberg, och vi undrar alla vad vi kan göra för att bidra till vår gemensamma kamp för Moder jord. Greta hänvisar till forskarna, och FN:s klimatpanel rapporterar att världens koldioxidutsläpp måste halveras till 2030 för att undvika ödesdigra konsekvenser. För oss på UClarity ligger det närmast till hands att bidra genom att minska resande genom miljösmart samarbete. Våra erfarenheter visar att många organisationer redan erbjuder digitala lösningar för just miljösmart samarbete, t.ex. resfria möten med videokonferenser. Men nyttjar vi verkligen teknikens fulla potential?

Här är vår uppfattning att det går att göra väsentligt mer. Frågan är vad som är mest framkomligt? För om tekniken redan finns – vad är det då som gör att vi fortfarande sätter oss i bilar och flygplan för att mötas? Ett givet svar är förstås att vi människor gillar att träffa varandra. Och det ska vi förstås fortsätta göra. Frågan är bara hur ofta och av vilka skäl.

En annan förklaring är vanans makt. Hur ser vanor och kulturella normer ut i er organisation? Hur beter man sig när man ska mötas? Är höga chefer förebilder och väljer bort resor till förmån för att mötas digitalt? Prioriteras virtuellt deltagande i möten och konferenser, eller är det bara på plats jag är fullt delaktig i det som händer?

En ytterligare utmaning är den digitala förmågan – vår digitala fingerfärdighet. För att fullt ut kunna samarbeta utan att resa behöver vi behärska förmågor som att mötas, kommunicera och dela information via en rad olika verktyg och kanaler. Är digital förmåga en integrerad och prioriterad del i företagets strategiska kompetensförsörjning? Hur ser utrymmet att lära sig nya digitala arbetssätt ut i relation det oupphörliga flöde av nya funktioner som erbjuds?

Som ni ser finns det många frågor. På eFörvaltningsdagarna erbjuder UClarity några av våra svar i en workshop där vi kommer dela med oss av våra erfarenheter av att lyckas med miljösmart samarbete inom offentliga organisationer. eFörvaltningsdagarna är offentlig sektors mötesplats kring e-förvaltning och digital transformation, och går i år av stapeln den 9-10 oktober på Kistamässan.

För våra kunder kan vi erbjuda rabatt, motsvarande Early bird. Kontakta oss om du vill ta del av detta erbjudande!

Pia Stider

E-post: pia.stider@uclarity.com

Tel: 0739-141248

Pia Stider är en av UClaritys ledande specialister inom ledning och styrning av hållbar digital transformation.