Höjdpunkterna från Microsoft Ignite dag 2

Höjdpunkterna från Microsoft Ignite dag 2

Dag 2 på Microsoft Ignite är slut och jag har idag fokuserat mest på att prata med folk om Skype for Business i Office 365 och framförallt på planerna för telefoni som nu håller på att realiseras.

För mig har det funnits tre stora frågetecken som delvis, men inte helt rätats ut.

  • Vilken funktionalitet kommer vi kunna förvänta oss kring telefoni i molnet, och när kommer det? (egentligen två frågor)
  • Hur ska man kunna garantera ljudkvalitén i en molntjänst?
  • Hur ska kunder med användare i alla världsdelar fungera bra när alla användare i Office 365 placeras i samma data center?

Planen är att under denna höst börja rulla ut telefoni för kunder i USA följt av länder som är regulatoriskt enkla att hantera under kommande månader. Exakt vilka länder det är är inte helt klart, men stora delar av västeuropa kan nog räknas in där, medan länder i mellanöstern och vissa asiatiska länder kan ligga betydligt längre bort. Funktionalitet i lösningen kommer initialt ha vissa begränsningar som ex. svarsgrupper (Response Groups) vilka är komplexa att hantera i en multi-tennant lösning.

Målet är att kunna komplettera med den funktionaliteten senare (slutet 2016 nämndes i en presentation, men om det är ngt man tar gift på är tveksamt). Den stora delen som saknas är egentligen inte rena Lync/Skype4B funktioner som jag ser det utan möjligheten att utöka funktionaliteten med 3:e parts-applikationer som Contact Center, telefonist/hänvisning och de speciella krav vår skandinaviska marknad har på ex. samexistens med mobiltelefonen. Förutom Contact Center är dessa andra funktioner väldigt lokala för vår marknad och inte något man kan förvänta sig att en molntjänst skulle kunna anpassa för en liten marknad. I alla fall inte initialt. Dock tror jag att vissa kunder skulle kunna tillgodogöra sig en del av detta ändå.

Själva kopplingen till det publika telefonnäten (PSTN) kommer att kunna levereras på två sätt. I grunden vill Microsoft själva erbjuda accessen och vara den som frontar kunden. I bakgrunden kommer det finnas lokala operatörer som Microsoft jobbar emot, men du som kund skaffar och assignar nummer genom Office 365 portalen. Microsoft kommer erbjuda lokala nummer baserat på område (iaf i USA, återstår att se om det blir lika i alla länder). Kunder kommer kunna portera in sina nummer och kommer även äga dom så att man kan ta med dom vid ett byte. Men det finns förstås scenarion där detta inte är möjligt, ex om man implementerar Skype4B i en organisation som inkluderar länder som ännu inte erbjuds från Microsoft alt. att man är bunden i ett kontrakt och inte kan byta.

Microsoft jobbar här med att möjliggöra hybridscenarion där kunden ska kunna köra Skype4B i molnet för vissa och även kunna jobba med lokala breakouts. Initialt kommer den arkitekturen innebära en full implementation av Skype4B servrar ”hemma”. Dock är målet att kraftigt reducera ett sånt footprint med att istället kunna ha något mindre som ex. en Gateway/Session Boarder Controller på den lokala siten. Det är dock inte kännt när den arkitekturen kommer på plats.

Nätverk och Ljudkvalitét

Min största och även bekräftade oro för molntjänster som Skype4B är hur man ska kunna om inte garantera, i alla fall göra något åt nätverket för att få en bra ljud och bild upplevelse. På Internet finns ingen möjlighet till prioritering av trafik och Quality of Service. Även om ljud i många fall fungerar bra på rent Internet är det alltid en utmaning när trafiken ska gå över både Internet och trånga WAN länkar. Microsoft planerar här att släppa en lösning som kallas Office 365 ExpressRoutes. ExpressRoutes finns idag för Azure och innebär att man via en operatör kan koppla en direkt förbindelse till de datacenter där dina Azure servrar finns.

Nu är målet alltså att även ”släppa på” trafiken till Office 365 miljön så att du därmed inte behöver ha hoppet över Internet från det egna nätet. En sådan förbindelse skulle kunna termineras i kundens MPLS nät alt. till en specifik site som ett eget datacenter. I ett något senare skede (troligen ett par månader efter initial release) kommer Office 365 ExpressRoutes kompletteras med stöd för Quality of Service som därmed skulle kunna överbrygga en del av den största utmaningen jag ser idag med tjänsten.

Placering av användare för Globala organisationer

Den som idag kör Skype4B/Lync online i Office 365 kommer få alla sina användare placerade i ett datacenter som ligger i den region där kontraktet skrevs. För oss i Europa blir det Dublin/Amsterdam. Så länge användarna är baserade i Europa kommer det inte innebära några större problem. Men för organisationer med verksamhet i andra världsdelar är det här en stor utmaning. En konferens med deltagare från primärt asien skulle ex. behöva ”vända” all trafik i Europa vilket kommer att leda till en onödig fördröjning som kommer att påverka upplevelsen negativt där folk kommer börja prata i munnen på varandra. Även telefontrafik skulle påverkas negativt av den fördröjningen.

Lösningen skulle vara kunna vara att sprida ut användare i olika datacenter och placera dom i ett datacenter som är närmare. Tyvärr går inte det att göra i Office 365 idag och är en stor begränsning för organisationer med närvaro i fler världsdelar. Microsoft är väl medvetna om problemet och vill förstås kunna lösa det. Dock finns ingen löften eller tidsangivelser att falla tillbaka på vilket tyvärr ofta innebär att det inte är så nära förestående.

Vem passar det här för?

För många internationella kunder som inte har vårt mobilbeteende (mobila anknytningar med samma nummer till fast och mobil, etc) kommer kunna tillgodogöra sig mycket av det som släpps nu genom att helt eller delvis flytta över sina användare till Office 365. Jag tror att många svenska kunder som har mindre utländska kontor skulle kunna tillgodogöra sig den här lösningen och enkelt förse dessa med telefoni så länge dom sitter i ”rätt” världsdel. Organisationer som inte gjort sig beroende av funktioner som mobila anknytningar, telefonist och hänvisning och kan tänka sig en enkel setup där mobil och Skype4B bara delvis hänger ihop kommer enkelt kunna implementera detta och vara nöjda.

För kunder med en mer komplex telefonilösning där den mobila anknytningen är viktig likväl som mer avancerad samtalshantering som samtalsslingor, Contact Center, telefonist, hänvisning m.m. kommer behöva vänta innan Office 365 är en lösning för dom. Jag är dock övertygad om att vi en dag kommer komma dit. Frågan är bara hur lång tid det tar.

Rapporten ”hem” idag var väldigt fokuserad på ett område. Så för att bara nämna ett par ord om själva konferensen så kan man sammanfatta den som STOR. Och tyvärr är det både på gott och ont. Vad jag förstår är det ca 600 personer från Sverige, så på den svenska tillställningen igår kväll som Microsoft, Specops och Knowledgefactory bjöd på kom det över 300 personer innan det blev fullt. De inte lika roliga delarna är att logistiken på eventet blir lidande. För första gången på ett stort Microsoft event i USA upplever jag att det nu blir väldigt mycket köande för allt ifrån mat till bussar och toaletter (iaf om man är man…). Men det stora innebär även att man träffar väldigt mycket människor och knyter nya bra kontakter!

Martin är en av UClaritys partners och har en mångårig karriär från konsultbranschen med fokus på kommunikationslösningar för stora Svenska och internationella organisationer.