Framtidens kontor är aktivitetsbaserat och digitalt

Framtidens kontor är aktivitetsbaserat och digitalt

Den 1 juni var jag på konferensen “Framtidens kontor och arbetssätt” för att ta del av lärdomar från olika organisationer som introducerat aktivitetsbaserade kontor.

Det var ett späckat program med presentationer från arkitekter, fastighetsbolag, lektorer, Folksam, Försäkringskassan, Bisnode och SKF. Alla hade sin syn på vad ett aktivitetsbaserat arbetssätt och kontor innebär. Det var en mängd olika synsätt på området och hur man ska gå till väga för att lyckas. Min slutsats är att det inte finns någon mirakelkur – utan det är väldigt individuellt för varje organisation hur man når ända fram.

Här följer några viktiga punkter kring aktivitetsbaserat arbete som jag tar med mig från konferensen:

  1. Helhetssyn: För att lyckas med ett aktivitetsbaserat arbete bör man ha en helhetssyn och se det som ett förändringsarbete som kräver involvering från ledningen. Om man enbart satsar på att spara plats och få ett snyggt kontor ska man inte kalla det ett aktivitetsbaserat arbete/kontor.
  2. Sätt tydliga mål och förväntningar: Jobba strukturerat med förändring.
  3. Involvera relevanta enheter och avdelningar och skapa en transparent dialog.
  4. Fokusera på tre delar: 1. Människan 2. Platsen (kontoret) och 3. Tekniken. Den sista punkten missar många ofta och då blir det inte lika lyckat. På UClarity tror vi mycket på att förstå och anpassa teknikstödet till det aktivitetsbaserade arbetet för att lyckas och för att skapa en attraktiv arbetsplats. Ställ frågan: “Hur blir tekniken en möjliggörare och inte ett hinder för medarbetaren?”.
  5. Se kontoret som ny arena för (sam)arbete med nya och bättre förutsättningar som aktivitetsbaserat arbete erbjuder medarbetare. Dock krävs det nya och anpassade sociala trafikregler och det är viktigt att bygga en kultur runt det nya arbetssättet – både för den fysiska och den digitala dimensionen.
  6. Resan slutar inte när flytten till ett aktivitetsbaserat kontor är klart. Det är då resan mot ett förändrat arbetssätt tar vid.

På UClarity lever vi varje dag i det aktivitetsbaserade arbetssättet. Vi jobbar hela tiden med att skapa bästa förutsättningarna via den digitala arbetsplatsen för att kunna jobba flexibelt utifrån där man befinner sig för stunden. Vi tror att det aktivitetsbaserade arbetet är framtidens arbetsplats och det fick jag kvittens på från många andra ledande organisationer i Sverige.

Vill du veta mera om vad vi kan om den digitala dimensionen i det aktivitetsbaserade arbetssättet? Ta gärna kontakt med oss!

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365