Förstudie av digitala mötesverktyg för Svenska kyrkan

Förstudie av digitala mötesverktyg för Svenska kyrkan

UClarity har nyligen avslutat ett uppdrag åt Svenska kyrkan, en organisation med 22 000 anställda med verksamheter i hela Sverige och församlingar i 24 länder. Uppgiften var att genomföra en förstudie av digitala mötesverktyg.

Kyrkan hade identifierat ett behov av att kunna mötas mer effektivt med hjälp av digitala mötesverktyg. Sedan 2008 har ett koncept tillämpats med att på nationella kansliet, på stiftskanslier och i vissa församlingar placera ut rumsbaserade videokonferensutrustningar. Personliga mötesverktyg saknas i stor utsträckning, något som många användare efterfrågat.

Följande utmaningar identifierades:

  • Vilka digitala mötestjänster efterfrågar Kyrkans anställda och vilka mötesverktyg ger störst verksamhetsnytta?
  • Vilka system eller leverantör kan leverera efterfrågad funktionalitet i Kyrkans framtida digitala mötesplattform?
  • Hur ska IT paketera, prissätta och marknadsföra digitala mötesverktyg mot verksamheten?
  • Hur skapas en målbild som hela verksamheten kan samlas kring?

UClarity genomförde uppdraget genom att utföra en nulägesanslys, intervjua nyckelpersoner och intressenter, skicka ut och analysera en webbaserad användarundersökning och facilitera ett antal workshops.

Vi levererade en förstudie som besvarade frågeställningarna och angav en riktning för det fortsatta arbetet med att etablera digitala personliga mötesverktyg i samverkan med befintliga rumsbaserade videokonferenssystem.

Är du intresserad av att genomföra en förstudie?