Försäkringskassan – Tjänstefiering av IT

Försäkringskassan – Tjänstefiering av IT

Atea har i en intressant artikel på sin nyhetstjänst Voister tittat närmare på hur Försäkringskassan arbetat med tjänstefieringen av sina IT-leveranser. Detta är ett av flera projekt som vi på UClarity har agerat rådgivare i hos Försäkringskassan.

UClaritys arbete tillsammans med Försäkringskassan har pågått sedan 2011 då myndigheten stod inför det omfattande digitaliseringsarbetet som nämns i artikeln. Den första insatsen var att skapa en tydlig strategi för myndighetens kommunikations- och samarbetslösningar.

Vi gick därefter vidare med att styra om samtalet från enskilda produkter och produktnamn till att istället prata om IT-tjänster. På det viset kunde både IT och övriga verksamheten börja prata samma språk och dra åt samma håll. Precis som Atea nämner i sin artikel togs det därefter fram en enhetlig grafisk profil för att tydliggöra tjänsterna mot Försäkringskassans anställda.

Arbetet med tjänstefieringen har idag börjat ge resultat och man kan enligt artikeln se ett minskat resande samt ett minskat behov av support. Genomslaget av förändringen börjar även märkas i Försäkringskassans användarundersökningar, som vi också varit med och genomfört.

Mer information

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med cirka 13 400 anställda utspritt på servicekontor runt om i hela Sverige. Myndigheten ansvarar för utbetalning av pengar till människor i olika livssituationer.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365