Expertråd från Teamsdagen Studio Online

Expertråd från Teamsdagen Studio Online

Teamsdagen Studio Online!  

Teamsdagen är ett “community-drivet evenemang, arrangerat av Mårten Hellebro, Amanda Sterner, Theodora Malmström och Uclarity:s Linus Cansby. Inga deltagare eller arrangörer får betalt för att vara med utan alla ställer upp och engagerar sig för att de tycker det är roligt. Teamsdagen Studio Online sändes i tre parallella spår med olika fokus i varje spår. Uclarity engagerade sig givetvis i flera spår och nivåer! Missade du Teamsdagen Studio Online eller vill se någon föreläsning igen så hittar du inspelningarna på www.teamsdagen.se.

Martin Lidholm – Teams telefoni och hur vi tar det i mål

Nu när “alla” kör Teams och det mer eller mindre har blivit mitten på skrivbordet för de flesta är det kanske dags att titta på nästa steg och se hur Telefoni skulle kunna flytta in och bli en integrerad del i arbetssättet? En sak pandemin har visat oss är att en bordstelefon inte gör så stor nytta när ingen är på kontoret, och att de som snabbt kunde ställa om och flytta sin telefoni och sina kundtjänstfunktioner med sig hem snabbt blev vinnarna!

Telefoni är i många organisationer en rätt lokal angelägenhet som hanteras av respektive site. Så hur bör vi tänka om vi flyttar in telefonin i Teams? Vem ansvarar för vad? Och är det verkligen lämpligt att en kreditkortsmaskin i Långtbortistan blir en central IT angelägenhet?

Under denna session pratar Martin Lidholm om nyttan och flexibiliteten i att ha telefoni med i Teams, men även hur vi praktiskt tar oss dit när vi har ett komplext legacy som kanske inte är lämpat för en central lösning och vad vi kan göra istället. Vi pratar även om ansvar, för vem är egentligen ansvarig för telefoni när vi tar in det i Teams?


Vill du ha tips direkt i din inkorg?

Signa upp på vårt nyhetsbrev!


 

Pia Stider – Keynote användarstudion – Hur är vi sociala i Teams?

I denna inspirerande panel-keynote från användarstudion på Teamsdagen så delar Ulf Lundqvist, Ann-Therese Enarsson och Pia Stider med sig av tips och spaningar på hur vi kan vara sociala i Teams? Är det en app som är lösningen? Panelen modereras av Theodora Malmström.

Uclarity grundades 2008 och är Nordens ledande rådgivare inom digitala kundmöten och digitalt arbetssätt.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365