Ett skönare arbetsliv med ett framtidssäkert ledarskap

Ett skönare arbetsliv med ett framtidssäkert ledarskap

Det senaste året har varit utmanande på sätt som vi inte förväntade oss. Och när vi hanterar utmaningar strävar vi efter att hitta bättre sätt att få saker gjorda.

Vi har träffats online, vi har delat arbetsrelaterade och privata ljuspunkter och bakslag, vi har kommunicerat via chattar, nya kanaler och forum. Vi har dramatiskt förbättrat vår digitala skicklighet och majoriteten har fortsatt att driva verksamheten, trots pandemin!

Ändå strävar vi efter att bli ännu bättre. Vi vet att många av oss fortfarande kämpar för att komma överens med de många digitala verktygen och kanalerna, liksom att stödja kollegor som arbetar hemifrån och ibland från kontoret….eller från någon annanstans.

Vi är på väg in i ett nytt arbetsliv och som vi skrev innan sommaren i en rapportering från Gartner Digital Workplace Summit blir det inte direkt enklare att navigera varken som anställd eller som ledare.

Ett stort antal nya undersökningar från våra kunder, leverantörer och kollegor i branschen* visar att majoriteten anställda vill fortsätta jobba flexibelt och mycket mera digitalt än tidigare. Detta ställer nya krav på chefer och ledare. Baserat på detta har Uclarity i samarbete med en av våra största globala kunder utvecklat ett 10 veckors utbildningsprogram för att rusta för ett framtidssäkert ledarskap.

Anpassat digitalt träningsprogram för chefer

Målet med detta träningsprogram är att ge insikter och att hjälpa till att utveckla digitala färdigheter för att trivas som ledare i detta nya sammanhang. Genom programmet hjälper vi chefernas att stärka sin förmåga att leda högpresterande team i ett digitalt sammanhang. Vi gör detta genom att ge deltagarna nya insikter, kunskap och praktisk digital förmåga. Allt baserat på nyckelfunktioner i Microsoft 365 för att kunna agera och arbeta som en modern ledare.

Vill ni också lyckas med resan mot ett bättre arbetsliv?

Nyfiken på mer? Kontakta oss!

Förväntat resultat

Självklart kan vi inte garantera att man blir en 100% framtidssäker chef efter programmet. Däremot kommer vi ge dig en solid bas att bygga vidare på inom tre områden:

 • Insikter om
  • Hur ledare måste agera för att upprätthålla högpresterande team i den digitala arbetsvärlden
  • Vilka ledarens styrkor och svagheter är i det nya ledarskapet och hur man utvecklar dessa när det gäller digitala arbetssätt
 • Kunskap om
  • Arbetsmiljöutmaningar relaterade till digitala arbetssätt och hur man aktivt kan hantera dessa utmaningar
 • Förmåga att
  • Öka medarbetarnas engagemang genom en ”digital lins”
  • Förbättra din digitala kommunikation med ditt team och enskilda anställda
  • Genomföra effektivare digital planering, möten och samarbete
  • Bygga en sammanhängande och inkluderande digital hemvist

Det ultimata målet är att skapa bättre upplevelser för anställda för ett skönare arbetsliv! Är du intresserad av att veta mer om programmet, så ta gärna kontakt med peter.andersson@uclarity.com eller pia.stider@uclarity.com så berättar vi gärna.

MER OM PROGRAMMET

 • Programmet består av sex block:
  • Nya arbetssätt
  • Ledarskap i ett digitalt sammanhang
  • Teams och interaktivitet
  • Kommunikation & samarbete
  • Coaching och utveckling
  • Summering och nästa steg
 • Programmet baseras på deltagargrupper på 20 personer från samma organisation/ verksamhet
 • Vi introducerar inte nya ledarskapsfilosofier utan anpassar programmet till er befintliga ledarskapsfilosofi
 • Vi kommer att använda olika utbildningsformat under det 100% digitala program:
  • 1-2 timmars webinarier med föreläsningar, diskussioner och korta breakout-sessioner
  • Självbedömning, målsättning en slutlig utvärdering för att mäta framsteg
  • Läxor kommer att krävas i form av korta självlärande sessioner, dialog med ditt team och lite läsning
 • Varje deltagare kommer att tilldelas en “lär-grupp” bestående av några andra deltagare i programmet. I gruppen följer ni varandra genom hela programmet för att reflektera, coacha och hjälpa till att hålla fart.
 • Varje deltagare kommer att bjudas in till en grupp i Microsoft Teams som kommer att vara den viktigaste kommunikationskanalen före och under programmet.

Vill du ha tips direkt i din inkorg?

Signa upp på vårt nyhetsbrev!


Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365