Etablering av Unified End-point Management för globalt detaljhandelsbolag

Etablering av Unified End-point Management för globalt detaljhandelsbolag

Den digitala transformationen mot att konsumera IT-tjänster över Internet går i en rasande fart. För mindre bolag är detta ingen större utmaning eftersom de flesta system/tjänster redan levereras via Internet. För större bolag är detta en stor förändring som medför många utmaningar; tekniskt, ekonomiskt och användarmässigt.

För att kunna ”hantera” alla typer av enheter (datorer, smartphones, surfplattor m.fl.), användare och åtkomst till verksamhetssystem över Internet krävs både moderna tekniska lösningar och anpassade säkerhetsriktlinjer.

UClarity har fått i uppdrag av ett svenskt globalt detaljhandelsbolag att etablera en ny modern molnbaserad mobilitetslösning, UEM (Unified End-point Management). Med den nya tekniken kan bolaget tillhandahålla säker åtkomst till information och system oberoende av enhet (dator, smartphone, surfplatta) till medarbetarna globalt.

“Att kunna erbjuda en enhetlig digital arbetsplats oberoende av operativsystem och enhet är ett stort steg framåt mot den digitala framtiden. Jag har jobbat inom detta område i över 15 år och nu är det möjligt att realisera visionen kring enhetsoberoende arbetssätt för stora organisationer” säger Magnus Sköld, Seniorkonsult digital workplace.

För mer information, kontakta:

Martin Lidholm, Partner

E-post: martin.lidholm@uclarity.com

Telefon: 0703-443181

Om UClarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365