Etablering av digitala presskonferenser för svensk myndighet

Etablering av digitala presskonferenser för svensk myndighet

Många myndigheter och bolag har stort behov av att kommunicera med omvärlden och även internt till medarbetarna. Historiskt har det ofta krävts dyra och i många fall komplexa lösningar för att kommunicera till olika målgrupper via olika kanaler såsom Youtube, Facebook, intranät m.fl.

UClarity fick i uppdrag av en svensk myndighet att anpassa mötesrum för presskonferenser, teknik och arbetssätt för att möjliggöra kommunikation till olika målgrupper på ett kostnadseffektivt och användarvänligt sätt. Målsättningen var att behovsanpassa både teknik och arbetssätt för olika typer av möten, alltifrån enkla webbutbildningar till professionella TV-sändningar.

”Det är vanligt att verksamheter skjuter över målet när dom investerar i teknik för stora digitala kundmöten. Vår approach var att utgå från myndighetens tekniska förutsättningar och komplettera med ny teknik där det fanns hål. Vi tog även fram scenariobeskrivningar för att myndigheten enkelt ska kunna välja rätt teknik beroende på vilken målgrupp som ska bemötas. Vi har hjälpt många internationella bolag med liknande uppsättningar och det är roligt att svenska myndigheter börjar använda tekniken på ett smartare sätt ”, säger Fredrik Blid, Seniorkonsult Digitala möten.

För mer information, kontakta:

Fredrik Blid, Seniorkonsult Digitala möten.

E-post: fredrik.blid@uclarity.com

Telefon: 0708-198054

Om UClarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.