Etablering av digitala presskonferenser för svensk myndighet

Etablering av digitala presskonferenser för svensk myndighet

Många myndigheter och bolag har stort behov av att kommunicera med omvärlden och även internt till medarbetarna. Historiskt har det ofta krävts dyra och i många fall komplexa lösningar för att kommunicera till olika målgrupper via olika kanaler såsom Youtube, Facebook, intranät m.fl.

UClarity fick i uppdrag av en svensk myndighet att anpassa mötesrum för presskonferenser, teknik och arbetssätt för att möjliggöra kommunikation till olika målgrupper på ett kostnadseffektivt och användarvänligt sätt. Målsättningen var att behovsanpassa både teknik och arbetssätt för olika typer av möten, alltifrån enkla webbutbildningar till professionella TV-sändningar.

”Det är vanligt att verksamheter skjuter över målet när dom investerar i teknik för stora digitala kundmöten. Vår approach var att utgå från myndighetens tekniska förutsättningar och komplettera med ny teknik där det fanns hål. Vi tog även fram scenariobeskrivningar för att myndigheten enkelt ska kunna välja rätt teknik beroende på vilken målgrupp som ska bemötas. Vi har hjälpt många internationella bolag med liknande uppsättningar och det är roligt att svenska myndigheter börjar använda tekniken på ett smartare sätt ”, säger Fredrik Blid, Seniorkonsult Digitala möten.

För mer information, kontakta:

Fredrik Blid, Seniorkonsult Digitala möten.

E-post: fredrik.blid@uclarity.com

Telefon: 0708-198054

Om UClarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365