Enterprise Social Network: En guldgruva för kunskapsutbyte

Enterprise Social Network: En guldgruva för kunskapsutbyte

Har du tänkt på all värdefull information som ligger i våra mejlkorgar? Diskussioner, konversationer, kunskapsutbyte och samarbete. Mejlen och andra stängda forum är ofta flaskhalsar med envägskommunikation. Hur vore det om fler i organisationen fick ta del av dessa dolda guldgruvor med kunskap och anamma ett öppet arbetssätt?

Innan julledigheterna lovade jag att gå in lite närmare på Enterprise Social Network och hur vi använder det som ett socialt verktyg för kunskapsutbyte bland oss som delar affärsintressen och aktiviteter på Uclarity.

Den verkliga effekten av att bygga in detta arbetssätt i kulturen, strukturen och arbetsflödet är att vi anpassar oss till en mer öppen och flexibel arbetsplats. Vad du ger och vad organisationen ger i gengäld skapar ett enormt värde.

Fyra stora värden med ett Enterprise Social Network

 1. Att det skapar transparens att gå från dold information till öppet forum över avdelningsgränserna
 2. Att alla kan vara delaktiga, dela sin kunskap och föra diskussioner framåt
 3. Att gå från flaskhalsen där man konsumerar information till att bidra till interaktion
 4. Att bidra till att genuint bry sig om framgången för alla i organisationen

Två av våra anställda avslutade under hösten 2014 utbildning för att bli certifierade ”Community Managers” och jag var en av dem. Det är vitalt att hålla ordning på flödet och rikta konversationerna till ett konkret utbyte av information. Vi förklarar den bästa användningen för att resten av de anställda ska förstå och förankra nyttan, lära sig verktyget och göra vårt Enterprise Social Network till en naturlig del av arbetsdagen.

Det handlar helt enkelt om ett nytt sätt att arbeta och utbyta information. Vi arbetar mer öppet.

Vad innebär det då att arbeta mer öppet?

 • Du gör ditt arbete mer synligt för alla
 • Du kan förbättra ditt arbete genom att samla in feedback
 • Du bidrar till communityn och får fler engagerade
 • Du interagerar med nya människor från andra avdelningar och kommunikationen blir mer horisontell
 • Du bidrar till att skapa mer transparens i organisationen

Alla förändringar kräver tid och utmaningen med att introducera ett ESN ligger i att majoriteten blir engagerade och ser detta som ett mer effektivt alternativ än det gamla arbetssättet samt att lära sig använda det nya verktyget. Vi har också sett att en öppen företagskultur och ett samverkande ledarskap är grundläggande för att implementeringen ska lyckas.

Tre tips för att lyckas:

 1. Utse och utbilda Community Managers som tar sig tid att förklara och aktivt uppmuntrar anställda att använda sig av ESN
 2. Planera en ordentlig lansering av verktyget med tydligt kommunicerade aktiviteter
 3. Utvärdera och fira när aktiviteterna gått bra och nått framgång

Vi på UClarity lanserade med framgång vårt ESN under hösten 2014 och tar numera alla diskussioner utanför stängda forum i ESN. Vi upplever att detta arbetssätt är mycket mer transparent och effektivt. Risken har nu minskat att värdefull information blir fast i en stängd kunskapskälla när alla aktivt deltar.


Vad är ett Enterprise Social Network (ESN)?

Externa sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram kan hjälpa en organisation hålla sig nära sina kunder och bedriva utbyte för att förbättra affärsprocesser och verksamhet. Ett företags interna sociala nätverk däremot kan hjälpa organisationen och dess anställda att bidra till ökat utbyte, exempelvis över avdelningsgränserna.

Tre viktiga tekniska egenskaper:

 1. Interaktion i hela verksamheten möjliggörs genom informationsteknik.
 2. Social media-teknik fördelar rätten till alla att skapa, lägga till och / eller ändra innehåll och kommunikation
 3. Lätt att hitta tillbaka till innehåll med hjälp av sökfunktionen

 

Uclarity grundades 2008 och är Nordens ledande rådgivare inom digitala kundmöten och digitalt arbetssätt.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365