Workshop – Hållbara och “säkra” möten på distans

Workshop – Hållbara och “säkra” möten på distans

Ibland är det enklare, bekvämare och till och med säkrare att mötas på distans. Vi på Uclarity har jobbat med digitala möten i mer än tio år och alltid framhävt att digitala möten är en bra ”backup” till fysiska möten. Nu ser vi tydliga bevis på detta med tanke på att vi måste spara miljön och oron för spridning av influensa.

Vi vet att många verksamheter har infört en digital arbetsplats som möjliggör möten oberoende av tid och plats. Vi vet även att många verksamheter inte etablerat eller tillåter ett digitalt och platsoberoende arbetssätt. Därför har Uclarity tagit fram en workshop med syftet att identifiera användningsområden för digitala möten som är hållbara för människa, miljö och verksamheten i sin helhet.

Syfte med workshop:

  • Inspireras av vad andra verksamheter gjort med digitala möten och affärsnyttan som kan tillföras
  • Gemensam spaning kring teknik och arbetssätt som är hållbara för människa, miljö och verksamheten i sin helhet
  • Identifiera vilka insatser som ger störst verksamhetsnytta på kort och lång sikt

Deltagare:

Intressenter för digitala möten och digitalt arbetssätt såsom HR, CSR, avdelningschefer, verksamhetsutvecklare, IT m.fl.

Du hittar mer information om workshopen här. Självklart kan vi genomföra workshopen på distans om ni föredrar detta. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Peter Andersson, Partner och affärsområdesansvarig
E-post: peter.andersson@uclarity.com
Telefon: 0708-198014

Om Uclarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365