Workshop – Hållbara och “säkra” möten på distans

Workshop – Hållbara och “säkra” möten på distans

Ibland är det enklare, bekvämare och till och med säkrare att mötas på distans. Vi på Uclarity har jobbat med digitala möten i mer än tio år och alltid framhävt att digitala möten är en bra ”backup” till fysiska möten. Nu ser vi tydliga bevis på detta med tanke på att vi måste spara miljön och oron för spridning av influensa.

Vi vet att många verksamheter har infört en digital arbetsplats som möjliggör möten oberoende av tid och plats. Vi vet även att många verksamheter inte etablerat eller tillåter ett digitalt och platsoberoende arbetssätt. Därför har Uclarity tagit fram en workshop med syftet att identifiera användningsområden för digitala möten som är hållbara för människa, miljö och verksamheten i sin helhet.

Syfte med workshop:

  • Inspireras av vad andra verksamheter gjort med digitala möten och affärsnyttan som kan tillföras
  • Gemensam spaning kring teknik och arbetssätt som är hållbara för människa, miljö och verksamheten i sin helhet
  • Identifiera vilka insatser som ger störst verksamhetsnytta på kort och lång sikt

Deltagare:

Intressenter för digitala möten och digitalt arbetssätt såsom HR, CSR, avdelningschefer, verksamhetsutvecklare, IT m.fl.

Du hittar mer information om workshopen här. Självklart kan vi genomföra workshopen på distans om ni föredrar detta. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Peter Andersson, Partner och affärsområdesansvarig
E-post: peter.andersson@uclarity.com
Telefon: 0708-198014

Om Uclarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.