Digitala möten – det måste vara ”dead simple” för användarna

Digitala möten – det måste vara ”dead simple” för användarna

Cisco Spark Board har precis vunnit priset Red Dot’s “Best of the Best Award” med motiveringen “extraordinär och innovativ design”. Man skulle kunna tro att priset syftar till ”snygghet” men andemeningen är att det är ”dead simple” för användarna. Cisco har lagt stort fokus på att adressera de mänskliga utmaningarna med digitala möten och insett att:

  • Fjärrkontroller är inte enkla att använda
  • Kablar innebär oftast strul för användarna
  • Användargränssnitt måste vara intuitivt för ”alla”
  • Syftet med instruktioner är att man ska förstå dem

Vi på UClarity har jobbat med digitala möten i över 10 år och håller med om att användarvänlighet (user experience) är ett vinnande koncept. Att lansera ny teknik för digitala möten som IT-tekniker förstår är inte svårt. Men att få med sig den stora massan kräver att tekniken är användarvänlig och även fungerar för sällananvändare. Vilken teknisk lösning som ett bolag ska välja beror på flera parametrar. Mitt tips är att utgå från användarupplevelsen, identifiera de mest förekommande mötessituationerna och involvera verksamheten i beslut av tillvägagångssätt. Om tillvägagångssättet ger en mötesupplevelse som är ”dead simple” är sannolikheten stor att ni kommer att lyckas.

Du hittar mer information kring Cisco Spark Board och motiveringar till priset via nedanstående länkar:

Christer är en av UClaritys ledande telekomspecialister med fokus på strategi, ekonomiska analyser, upphandling och lansering.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365