Cisco köper BroadSoft

Cisco köper BroadSoft

Marknaden är fortsatt i ständig förändring. Efter förra årets stora nyhet där Avaya försattes i chapter 11 har ett antal stora uppköp skett, däribland Mitels uppköp av Shoretel. Men det mest påverkande uppköpet måste ändå vara att Cisco nu bekräftar att man har för avsikt att köpa moln-jätten Broadsoft för 1,9 miljarder USD.

Vad behöver man känna till?

BroadSoft grundades 1998 och skapade en plattform där framförallt operatörer kunde bygga sin egen UC as a Service (UCaaS) tjänst. Flera av världens största och mest kända operatörer baserar sin plattform på BroadSoft, däribland svenska delen av Telenor. En av de största och mest kända tjänsterna är amerikanska Verizon’s “One Talk” som möjliggörs med hjälp av BroadSoft.

BroadSoft går att köpa antingen som BroadWorks, en licensierad mjukvara som leverantörer kan köra i deras egna datacenter, eller BroadCloud, en återförsäljarservice som hostas av BroadSoft.

Cisco har under de senaste åren flyttat sitt fokus mer och mer bort från legacy telefoni mot samarbetslösningar och att centralisera sina tjänster kring Cisco Spark. Man länge ansett sig ha en ledande portfölj inom både UC-lösningar, webb-konferenslösningar (WebEx) och videokonferensutrustning. Efter kompletteringen av Spark (tidigare Project Squared) har man saknat ett tydligt UCaaS erbjudande. Även om samtliga Cisco-tjänster har vävts ihop mer och mer kring Spark har man under ett antal år försökt att på olika sätt få ut sina molnbaserade tjänster, vilket har visat sig vara svårare än man trodde. Framförallt har en naturlig infrastruktur för detta saknats. Detta har också lett till att marknadsutbredningen för Spark troligtvis har hållits tillbaka. Många tjänster har trillat tillbaka till att levereras på Cisco Hosted Collaboration Solutions (HCS) vilket mer eller mindre anses vara en hybridlösning snarare än framtidens moln-arkitektur.

Under tiden har Microsoft lanserat Teams, som trots att man är 2 år efter Cisco Spark, har fått ett kraftigt genomslag genom att tjänsten erbjuds som en ingående del av de flesta Office 365 paketeringar. Med tanke på den befintliga infrastrukturen som Microsoft har använt för att sprida Office 365 och Skype for Business Online har det för många varit svårt att se att Cisco ska kunna sprida Spark på liknande sätt.

Vad ger detta då Cisco?

Framförallt så löser BroadSoft ett antal problem för Cisco, där det främsta och mest påverkande är att Cisco få tillgång till en färdig UCaaS infrastruktur och tjänst. Båda leveransformerna fungerar i Ciscos affärsmodell och båda har API:er som kan nyttjas av och knytas in i Spark. Här utökar man alltså sin kanal för att återförsälja Spark. Cisco säljer ju mycket via återförsäljare och operatörer redan idag, men nu kan man troligtvis se en ökning av satsningar gentemot små- och medelstora verksamheter, samt myndigheter i USA, där BroadSoft är stora.

Man kan också hoppas på en ökning av hårdvaruförsäljning för Cisco eftersom BroadSoft stöder många IP-telefontyper, inklusive modeller från bl.a. Cisco. BroadSoft har erbjudit en moln-baserad videokonferenstjänst kallad My Room som inte har parats ihop med någon specifik hårdvara, något som Cisco troligen kommer se till blir hårt knutet till både Cisco room systems och Spark Room Kits and Spark Board.

Vad tror vi då?

BroadSoft är global marknadsledare med ca 50% när det kommer till leverans av molnbaserade telefonianknytningar, något som nu kan kombineras med Cisco på plats två med ca 20%. Övriga leverantörer ligger på 1-siffriga andelar. Bedömningen av analytiker är även att Cisco har betalt ett bra pris, säkerligen hälften av vad man hade behövt betala för t.ex. Ringcentral, en annan stark aktör inom området, vilket borgar för att det är en bra investering.

Det blir oerhört intressant att återigen se vem av Cisco och Microsoft som lyckas knyta ihop sina spretiga portföljer till en enhetlig och tydlig användarupplevelse för slutanvändarna? Det här förvärvet sätter Cisco i en betydligt starkare position än tidigare, men det blir tufft att slåss mot alla dem som får Skype for Business och Teams som en del av Office 365. Däremot är det helt olika typer av molnlösningar. Ursprunget utgör ju en stor del av skillnaden, Broadsoft = telefoni (primärt) och Microsoft = IT (primärt).

Återigen är väl frågan hur alla befintliga partners till både Cisco och BroadSoft ska hantera att de nu kanske måste göra om hela sitt erbjudande och svänga om sin kompetens? Förändring kan vara bra, men går inte alltid snabbt i återförsäljarleden.

De flesta övriga UCaaS leverantörerna på marknaden säljer direkt till slutkunder, medans Cisco och BroadSoft har en gemensam strategi i att sälja genom partners. Här finns alltid en intressant fråga om Cisco t.ex. ska börja sälja direkt till slutkunder och således potentiellt konkurrera med sina egna partners – något som kan straffa sig i längden.

Polycom kommer troligtvis att bli av med en av sina större kunder på telefoner och videoutrustning, då Cisco med största sannolikhet kommer trycka på att detta ska bli enbart Cisco-relaterad utrustning.

Den största tillväxten inom UCaaS har skett på små- och medelstora kunder, kan Cisco nu öka tillväxten även mot stora verksamheter i och med förvärvet?

För den nordiska marknaden kommer vi nog inte märka så stor skillnad. Här är det fortfarande väldigt mycket som kretsar kring operatörernas moln-baserade lösningar. Det gäller för Cisco/BroadSoft att ta en plats på den marknaden och konkurrera på riktigt med Mitel Micloud Telepo som många operatörer baserar sin plattform på. Det enda vi vet är att vi inte har sett det sista uppköpet.

…silly season continues…

Johan arbetar som Senior Consultant, Försäljnings- och Marknadsansvarig på Uclarity där han hjälper företag i Norden som expert inom digitala möten, digital arbetsplats, moderna samarbetslösningar, telefoni och kundmöten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365