Avslutat uppdrag: Upphandling av telefoni- och operatörstjänster

Avslutat uppdrag: Upphandling av telefoni- och operatörstjänster

Vi har avslutat ett projekt för ett kommunalt bostadsbolag i södra Sverige. Bolaget hyrde telefonitjänster (växelfunktioner och telefonistservice) av kommunen och var i behov av att genomföra en upphandling av telefonifunktioner (växel- och stödsystemfunktioner) och operatörstjänster anpassade till bolagets behov. Upphandlingen skulle genomföras i form av ett avrop på befintligt ramavtal.

UClarity:s roll var att stödja bolaget under avropsprocessen samt producera en kravspecifikation anpassad till bolagets behov av telefonifunktioner. Tids- och aktivitetsplanering upprättades och en övergripande analys av tekniska förutsättningar och befintliga telefonikostnader genomfördes. Behovsanalys och kravfångst samt kartläggning av användarbeteende genomfördes via arbetsplatsbesök, medarbetarintervjuer och arbetsmöten med styrgruppen.

Projektet resulterade i en tydlig kravspecifikation (ska- och bör-krav) med anpassningar baserade på behov och krav som framkommit vid projektets olika aktiviteter. Projektet underlättade även ett antal organisatoriska förändringar i kundhanteringen för ett tydligare och mer lokalt bemötande.

Behöver du hjälp med upphandling av telefoni- eller operatörstjänster?

Joakim ingår i UClaritys lanseringsteam där han bidrar med sin expertis inom digital kommunikation, webb och video.