Avslutat uppdrag: Upphandling av telefoni- och operatörstjänster

Avslutat uppdrag: Upphandling av telefoni- och operatörstjänster

Vi har avslutat ett projekt för ett kommunalt bostadsbolag i södra Sverige. Bolaget hyrde telefonitjänster (växelfunktioner och telefonistservice) av kommunen och var i behov av att genomföra en upphandling av telefonifunktioner (växel- och stödsystemfunktioner) och operatörstjänster anpassade till bolagets behov. Upphandlingen skulle genomföras i form av ett avrop på befintligt ramavtal.

UClarity:s roll var att stödja bolaget under avropsprocessen samt producera en kravspecifikation anpassad till bolagets behov av telefonifunktioner. Tids- och aktivitetsplanering upprättades och en övergripande analys av tekniska förutsättningar och befintliga telefonikostnader genomfördes. Behovsanalys och kravfångst samt kartläggning av användarbeteende genomfördes via arbetsplatsbesök, medarbetarintervjuer och arbetsmöten med styrgruppen.

Projektet resulterade i en tydlig kravspecifikation (ska- och bör-krav) med anpassningar baserade på behov och krav som framkommit vid projektets olika aktiviteter. Projektet underlättade även ett antal organisatoriska förändringar i kundhanteringen för ett tydligare och mer lokalt bemötande.

Behöver du hjälp med upphandling av telefoni- eller operatörstjänster?

Joakim is part of UClaritys launch team where he contributes with his expertise in digital communication, web and video production.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365