Avslutat uppdrag: Framtagning av beslutsunderlag till bank

Avslutat uppdrag: Framtagning av beslutsunderlag till bank

Ett av våra senast avslutade uppdrag var att ta fram ett beslutsunderlag till ett företag verksamt inom bank- och finanssektorn.

Kunden ville erbjuda personliga digitala mötesverktyg inom organisationen för att sänka kostnader och öka verksamhetsnyttan. Företaget ville undersöka vilka leverantörer som har bäst förmåga att tillgodose verksamhetens behov inom digitala möten samt dess eventuella påverkan på andra planerade investeringar. Man ville även få reda på vilken lösning som ger mest verksamhetsnytta i förhållande till estimerad investering.

UClaritys uppdrag var att utvärdera utvalda leverantörer genom att mäta effekten av förväntad verksamhetsnytta och jämföra det med estimerad kostnad. UClarity genomförde även en funktionsjämförelse per leverantör och analyserade dess leveransförmåga. Resultat samt rekommendationer sammanställdes i en rapport och presenterades inför styrgruppen.

Behöver du också hjälp med att ta fram ett väl underbyggt beslutsunderlag?