Avslutat uppdrag: Framtagning av beslutsunderlag till bank

Avslutat uppdrag: Framtagning av beslutsunderlag till bank

Ett av våra senast avslutade uppdrag var att ta fram ett beslutsunderlag till ett företag verksamt inom bank- och finanssektorn.

Kunden ville erbjuda personliga digitala mötesverktyg inom organisationen för att sänka kostnader och öka verksamhetsnyttan. Företaget ville undersöka vilka leverantörer som har bäst förmåga att tillgodose verksamhetens behov inom digitala möten samt dess eventuella påverkan på andra planerade investeringar. Man ville även få reda på vilken lösning som ger mest verksamhetsnytta i förhållande till estimerad investering.

UClaritys uppdrag var att utvärdera utvalda leverantörer genom att mäta effekten av förväntad verksamhetsnytta och jämföra det med estimerad kostnad. UClarity genomförde även en funktionsjämförelse per leverantör och analyserade dess leveransförmåga. Resultat samt rekommendationer sammanställdes i en rapport och presenterades inför styrgruppen.

Behöver du också hjälp med att ta fram ett väl underbyggt beslutsunderlag?

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365