Avslutat uppdrag: Design av ny kommunikationsplattform

Avslutat uppdrag: Design av ny kommunikationsplattform

UClarity har nyligen avslutat ett uppdrag åt ett företag som arbetar med licenshantering och IT-rådgivning på en global nivå.

Kunden använde en kommunikationsplattform baserad på Microsoft Lync 2010 med distribuerade sip-trunkar för telefoni i olika länder. Medarbetarna hade använt Lync som sin primära kommunikationsplattform för såväl telefoni som möten och snabbmeddelanden sedan 2012. För att få en stabilare och mer flexibel lösning ville kunden uppgradera till den senaste versionen av Lync samt byta en centraliserad sip-trunks lösning för att kunna expandera på ett enklare och snabbare sätt.

UClaritys primära roll var att skapa en teknisk design av den tilltänkta lösningen. Kunden hade behov av att införa en redundant plattform för att höja tillgängligheten och minimera driftstörningar vid servicefönster. UClarity har även stöttat under själva implementationsfasen med teknisk rådgivning och kvalitetssäkring.

Behöver du stöd vid framtagandet av en ny kommunikationsplattform?