Är ert nätverk redo att hantera röst- och videotrafik?

Är ert nätverk redo att hantera röst- och videotrafik?

Realtidskommunikation (RTC) såsom IP-telefoni, webb- och videokonferens ställer stora krav på nätverksinfrastrukturen för att ge en bra användarupplevelse. Krav som kan vara svåra att veta huruvida man uppnår på egen hand. Därför har vi tagit fram två erbjudanden med syftet att hjälpa organisationer med att analysera nätverkets prestanda och kapacitet med fokus på realtidstjänster.

RTC Network Readiness Assessment™ har som syfte att identifiera hur bra/dåligt det befintliga nätverket kommer hantera realtidskommunikationstrafik och genomförs alltså innan ett eventuellt införande.

RTC Network Problem Assessment™ har som syfte att identifiera ”var” och ”varför” problem uppstår för realtidstrafik. En Problem Assessment genomförs typiskt efter ett införande av realtidstjänster då användarupplevelsen inte fungerar som förväntat.

Genom avancerad trafiksimulering kan fel eller brister helt enkelt identifieras och åtgärdas. Detta borgar för en förbättrad användarupplevelse och ökad nyttjandegrad av moderna digitala mötesverktyg.

Läs mer om tjänsterna här: