Är ditt nätverk redo för Molnet?

Är ditt nätverk redo för Molnet?

När jag reflekterar över min vecka på Microsoft Ignite och de sessioner som handlade om Office 365 blir det tydligt att Microsoft fått mycket feedback från kunderna kring nätverksrelaterade problem. Mitt specialistområde involverar realtidskommunikation (telefoni, videokonferens etc.) som är extra känsligt för nätverksstörningar. Jag tänkte därför ge några tips på vad bolag bör tänka på innan man flyttar mötes- och samtalstjänster till molnet, t.ex. MS Skype for Business Online eller Teams.

Det är viktigt att göra anpassningarna INNAN och inte EFTER dessa tjänster flyttas till molnet. Dagens användare är kräsna och de vill att allt ska fungera perfekt första gången. Om ni har tur får ni kanske en andra chans, men därefter blir tjänsten oftast impopulär med låg nyttjandegrad som följd. För att lyckas är det såklart inte bara nätverket som måste fungera. Ni måste även se till att användarna har rätt förutsättningar (kunskap, kringutrustning etc.) för att använda levererade mötes- och samtalstjänster.

Mina tips:

  • Betrakta digitala mötes- och samtalstjänster i molnet som en del av ert egna nätverk. Ni har ju trots allt valt att placera värdefulla kommunikationstjänster där. Undvik ”proxy´s” och ”paket inspektering” då detta kan resultera i både anslutnings- och kvalitetsproblem. Kort sagt, behandla inte trafiken till er tjänsteleverantör på samma sätt som ni behandlar trafiken till övriga Internet.
  • Har ni ett WAN som spänner över landsgränser, se till att er Internet Breakout inte är central utan lokal för varje site/land. Detta för att realtidstrafik (ljud, video) ska få den kortaste vägen till närmaste ”Microsoft Edge”.
  • Säkerställ att rätt portar är öppna och att rätt protokoll används för realtidskommunikation. För att uppnå god samtalskvalitet måste realtidstrafik använda UDP-protokollet framför TCP-protokollet. En uppdaterad version av ”Network Assessment Tool” ska komma under hösten där ni kan kontrollera att rätt portar och protokoll används och att trafiken flödar som den ska.
  • Använd QoS (Quality of Service) för att tagga och prioritera realtidstrafik i ert WAN och LAN. Även om taggningen är oväsentlig på Internet kommer den att göra nytta under den tid som trafiken befinner sig på ert nätverk. Om ni väljer att prioritera ljud i högsta klassen kommer denna trafik att gå före t.ex. filöverföring. Alla modaliteter (ljud, video, applikationsdelning/skrivbordsdelning, filöverföring och signalering) går att tagga med olika värden och på så vis kan ni prioritera trafiken i olika klasser.
  • Prata med er Internetleverantör och fråga om de har en anslutning till Microsoft Global Network. Microsoft har idag samarbete med över 2500 Internetleverantörer i över 130 länder. Således finns det möjlighet att minska antalet ”hopp” från ert WAN till Microsofts WAN och era köpta tjänster, t.ex. MS Skype for Business Online eller Teams.

Men ExpressRoute då?

Azure ExpressRoute är inte ett krav för att få den mest optimala mötes- och samtalskvalitén. Det är dock ett av installationsalternativen för att säkerställa att moln-anslutningen uppfyller de tröskelvärden och krav som krävs för att leverera en bra användarupplevelse.

Följer ni mina tips har ni goda möjligheter att lyckas med era digitala mötes- och samtalstjänster i molnet. Vill ni vara helt säkra på att ert nätverk (LAN/WLAN/WAN) och Internet-anslutning uppfyller kvalitetskraven, rekommenderar jag att ni gör en nätverksanalys. UClarity har utvecklat en nätverksanalystjänst (UC Ready) som fokuserar på att mäta och utvärdera kvalitén för realtidskommunikation (ljud, video) genom hela nätverket. UC Ready-analysen kan göras mot molnet (ex. Office 365) eller ert eget datacenter (ex. Skype for Business On-prem), eller en kombination av båda.

Mer information:

UC Ready: https://www.uclarity.com/sv/vara-tjanster/teknik/uc-ready/
Network Assessmen tool:
http://aka.ms/networktool
Microsoft Network:
https://aka.ms/microsofts-network
Peerign database:
https://aka.ms/8075
Network Performance Targets:
https://aka.ms/teams_networkquality_targets

Martin är en av UClaritys specialister på Microsoft Intelligent Communicationslösningar. Som Senior Consultant är han en av Sveriges ledande lösningsarkitekter för Microsoft Skype for Business Server.