Analys av Gartner Magic Quadrant – Unified Communication 2017

Analys av Gartner Magic Quadrant – Unified Communication 2017

Nu har Gartner publicerat sin Magic Quadrant-rapport för Unified Communications 2017. Magic Quadrant är en leverantörsanalys med syftet att ge bolag en överblicksvy över leverantörers marknadsposition inom ett specificerat IT-område. Gartners bedömning påvisar vilka leverantörer som anses vara ”ledare” eller ”utmanare” samt deras förmåga att leverera och exekvera på den uttalade visionen.

Inom Unified Communication-området (UC) ingår funktionalitet såsom Telefoni, Digitala möten (video-, webb-, telefonkonferens), Meddelandetjänster (e-post, chatt, röstmeddelande), Närvarohantering (presence), Multi-funktionella klienter (PC, Mac, SmartPhone) och Integration mot andra verksamhetssystem.

Kort sammanfattning och reflektion:

  • Marknadskonsolidering pågår inom UC-området, Unify och ShoreTel är uppköpta och Avaya är under rekonstruktion.
  • Mitel fortsätter att köpa bolag för att förbättra sin marknadsposition. Om Mitel lyckas är fortfarande ovisst eftersom det krävs investeringar för att integrera de nya bolagen/systemen.
  • Gartner analyserar endast lokala systeminstallationer (s.k. On-Prem) vilket gör bilden lite ”suddig”. Många bolag har en mix av ”On-Prem” och ”Cloud”, från en eller flera leverantörer. Således bör läsaren ta hänsyn till detta eller läsa Gartner-rapporten Unified Communication as a Service (UCaaS) för att få en helhetsbild.
  • Cisco och Microsoft anses vara ”ledare” inom UC-området. Gartners bedömning bygger till stora delar på nämnda leverantörers satsning på samarbetstjänster, Cisco Spark och Microsoft Teams. Dessa funktioner/tjänster ingår i respektive leverantörs moln-erbjudande och ingick inte i 2016-analysen.
  • Traditionell telefoni är fortfarande viktigt, men utvecklas åt olika håll hos leverantörerna. Gartner har en tendens att blanda ihop växelfunktionalitet (PBX) med stödsystem (telefonistapplikation, hänvisningssystem, kontaktcenter etc.) vilket försvårar för läsaren. Telefoni-implementationer baseras oftast på en mix av leverantörer, ex. Mitel växel + Trio stödsystem, vilket även gäller för UC-området. Således bör läsaren göra egen analys för att få en helhetsbild, Vilka stödsystem fungerar mot respektive UC-system?
  • Mobiltelefoni bedöms knappt i analysen. Svenska bolag använder ofta mobil växelanknytning (s.k. MEX) eller nätcentrisk dubbelringning (ex. Telia Mobil UC-Access) för att hantera både fasta och mobila anknytningar. Det finns flera olika sätt att integrera mobiltelefoni med UC-system och tillvägagångssättet beror primärt på vilken UC-leverantör som bolaget valt.
  • Gartner bedömer inte leverantörernas förmåga att etablera en global samtalstjänst vilket jag personligen anser är en svaghet i rapporten. Internationella bolag levererar idag e-post, chatt, digitala möten etc. som en global IT-tjänst. Baserat på vår erfarenhet vill bolag även leverera telefoni som en global IT-tjänst med devisen ”färre, enklare, billigare”. När, är en tajming-fråga.
  • Samarbetstjänster (workstream collaboration) ökar i betydelse vilket borde innebära att Cisco och Microsoft kommer att öka gapet till övriga leverantörer i framtiden.

Summa summarum, vi på UClarity anser att Gartner gjort en relativt bra bedömning av det globala marknadsläget inom UC-området. Om vi sätter på oss svenska glasögon blir bedömningen en annan.

Du hittar Gartner-rapporten och fler reflektioner via nedanstående länkar;

Christer är en av UClaritys ledande telekomspecialister med fokus på strategi, ekonomiska analyser, upphandling och lansering.